Abba - Happy New Year
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 187608
Page views in the last 7 days: 5
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


No more champagne
And the fireworks are through
Here we are, me and you
Feeling lost and feeling blue
It's the end of the party
And the morning seems so grey
So unlike yesterday
Now's the time for us to say...

Happy new year
Happy new year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend
Happy new year
Happy new year
May we all have our hopes, our will to try
If we don't we might as well lay down and die
You and I

Sometimes I see
How the brave new world arrives
And I see how it thrives
In the ashes of our lives
Oh yes, man is a fool
And he thinks he'll be okay
Dragging on, feet of clay
Never knowing he's astray
Keeps on going anyway...

Happy new year
Happy new year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend
Happy new year
Happy new year
May we all have our hopes, our will to try
If we don?t we might as well lay down and die
You and I

Seems to me now
That the dreams we had before
Are all dead, nothing more
Than confetti on the floor
It's the end of a decade
In another ten years time
Who can say what we'll find
What lies waiting down the line
In the end of eighty-nine...

Happy new year
Happy new year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend
Happy new year
Happy new year
May we all have our hopes, our will to try
If we don't we might as well lay down and die
You and I


Views: 1584

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz71272 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Šampaňské došlo
A ohňostroje dohořely
Tady jsme, já a ty
Cítíme se ztracení a cítíme se smutní
Večírek je u konce
A ráno vypadá tak šedé
Tak narozdíl od včerejška
Teď je čas říct...

Šťastný Nový rok
Šťastný Nový rok
Kéž máme všichni občas vizi teď a tehdy
Světa, kde každý soused je přítelem
Šťastný Nový rok
Šťastný Nový rok
Kéž máme své naděje, vůli se snažit
Když nebudeme, můžeme si rovnou lehnout a umřít
Ty a já

Občas vidím
Jak přichází nový statečný svět
A vidím, jak vzkvétá
V popelu našich životů
Ano, člověk je blázen
A myslí si, že bude v pořádku
Vleče se dál, nohy z jílu
A neví, že sešel z cesty
Jde stejně dál a dál

Šťastný Nový rok
Šťastný Nový rok
Kéž máme všichni občas vizi teď a tehdy
Světa, kde každý soused je přítelem
Šťastný Nový rok
Šťastný Nový rok
Kéž máme své naděje, vůli se snažit
Když nebudeme, můžeme si rovnou lehnout a umřít
Ty a já

Teď mi připadá
Že sny, které jsme měli předtím
Jsou všechny mrtvé, nic víc
Než konfety na podlaze
Je konec dekády
Za dalších deset let
Kdo může říct, co najdeme
Co čeká na dolní hranici
Na konci roku 89...

Šťastný Nový rok
Šťastný Nový rok
Kéž máme všichni občas vizi teď a tehdy
Světa, kde každý soused je přítelem
Šťastný Nový rok
Šťastný Nový rok
Kéž máme své naděje, vůli se snažit
Když nebudeme, můžeme si rovnou lehnout a umřít
Ty a já


Views: 1599

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz41871(Currently displayed)
Add text here

Artist's most popular songs

The most popular songs from this album