Abba - Our Last Summer
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 189110
Page views in the last 7 days: 3
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


I can still recall our last summer
I still see it all
Walks along the Seine, laughing in the rain
Our last summer
Memories that remain

We made our way along the river
And we sat down in the grass
By the Eiffel tower
I was so happy we had met
It was the age of no regret

Oh yes

Those crazy years, that was the time
Of the flower-power
But underneath we had a fear of flying
Of growing old, a fear of slowly dying
We took the chance
Like we were dancing our last dance

I can still recall our last summer
I still see it all
In the tourist jam, round the Notre Dame
Our last summer
Walking hand in hand

Paris restaurants
Our last summer
Morning croissants
Living for the day, worries far away
Our last summer
We could laugh and play

And now you re working in a bank
The family man, a football fan
And your name?s Harry
How dull it seems
Are you the hero of my dreams

I can still recall our last summer
I still see it all
In the tourist jam, round the Notre Dame
Our last summer
Walking hand in hand
I can still recall our last summer
I still see it all
Walks along the Seine, laughing in the rain
Our last summer
Memories that remain


Views: 3133

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz94177 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Stále si vyvolávám v paměti naše poslední léto
Stále vidím to vše krásné před sebou
Chodili jsme okolo Seiny,
Se smíchem v dešti
Naše poslední léto,
To jsou neblednoucí vzpomínky

Vyšlapali jsme si cestičku okolo řeky
A sedávali jsme do trávy
U Eifellovy věže
Byl jsem tak šťastný že jsem potkal zrovna tebe
A byla to úžasná doba

Och ano

Tyto bláznivá léta byly v době
Kdy květinky dodávali sílu
Ale v duši jsme se báli létání
Rychle rostoucího věku a pomalého umírání
Ale chytili jsme se šance
Jako kdyby jsme tančili náš poslední taneček

Stále si vyvolávám v paměti naše poslední léto
Stále vidím to vše krásné před sebou
Byli jsme součastí turistického ruchu kolem Notre Dame
Naše poslední léto,
To jsou procházky ruku v ruce

Pařížské restaurace
Naše poslední léto
Ranní croissanty
Žili jsme dneškem, obavy zmizeli
Naše poslední léto
Jsme se mohli smát a mazlit se

A nyní ty pracuješ v bance
Jsi rodinný typ, fotbalový fanoušek
A jmenuješ se Harry
Jak nepochopitelně to zní
Ale jsi navždy hrdina mých snů

Stále si vyvolávám v paměti naše poslední léto
Stále vidím to vše krásné před sebou
Byli jsme součastí turistického ruchu kolem Notre Dame
Naše poslední léto,
To jsou procházky ruku v ruce
Stále si vyvolávám v paměti naše poslední léto
Stále vidím to vše krásné před sebou
Chodili jsme okolo Seiny,
Se smíchem v dešti
Naše poslední léto,
To jsou neblednoucí vzpomínky


Views: 3125

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz79173(Currently displayed)
Add text here

Artist's most popular songs

The most popular songs from this album