Above Beyond - Alchemy
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186117
Page views in the last 7 days: 1
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


All these words you speak to me
Are from a foreign land
You're telling me that birds don't fly
How can it be that you love her?
You don't have to raise your voice
I still don't uderstand
There's me and you
And you and me
So how can it be that you love her?


It was alchemy
To sing to me your freedom song
To make love where there was none
Alchemy, now it's all gone
And she is the golden one


So what are you saing
We've got to dismantle it all?
Rip off the paper, smash up the walls
How can it be that you love her?
Take all of the things
We so carefully made
Take all of the life that you've betrayed
How can it be that you love her?


Views: 173

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz62514 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Všechna tato slova která mi vykládáš
Jsou jako z cizí země
Ty mi tvrdíš, že ptáci nelétají
Jak je to možné, že miluješ ji?
Nemusíš zvyšovat svůj hlas
Já to stále nechápu
Jsem tam já a ty
A ty a já
Tak jak je to možné, že miluješ ji?


Byla to alchymie
Zpívat mi tvou píseň svobody
Abys vytvořil lásku, kde žádná nebyla
Alchymie, teď je všechno pryč
A ona je jediné zlato


Takže co ty říkáš
Máme to všechno rozebrat?
Roztrhat papír, zbourat zdi
Jak je to možné, že miluješ ji?
Vezmi si všechny ty věci
Které jsme tak pečlivě vytvořili
Vezmi všechno ze života který si zradil
Jak je to možné, že miluješ ji?


Views: 174

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz1226(Currently displayed)
Add text here