Adam Lambert - Ghost Town
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 825
Page views in the last 7 days: 2
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Died last night in my dreams
Walking the streets
Of some old ghost town
I tried to believe
In God and James Dean
But Hollywood sold out

Saw all of the saints
Lock up the gates
I could not enter
Walked into the flames
Called out your name
But there was no answer

And now I know my heart is a ghost town
My heart is a ghost town
My heart is a ghost town
My heart is a ghost town

Died last night in my dreams
All the machines
Had been disconnected
Time was thrown at the wind
And all of my friends
Had been disaffected

Now, I'm searching for trust
In a city of rust
A city of vampires
Tonight, Elvis is dead
And everyone's spread
And love is a satire

And now I know my heart is a ghost town
My heart is a ghost town
My heart is a ghost town
My heart is a ghost town

There's no one left in the world
I'm gunslingin'
Don't give a damn if I go
Down, down, down
I got a voice in my head that keeps singing
Oh, my heart is a ghost town

My heart is a ghost town
Oh, my heart is a ghost town
(Said, my heart)
My heart is a ghost town
My heart is a ghost town


Views: 822

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz18007 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Včera v noci jsem ve svých snech zemřel
Procházeje ulicemi
Nějakého starého města duchů
Snažil jsem se věřit
V Boha a Jamese Deana
Ale Hollywood je vyprodaný

Viděl jsem všechny svaté
Zamykat ty brány
Do kterých jsem nemohl vstoupit
Vkročil jsem do plamenů
Zavolal tvé jméno
Ale odpověď nebyla žádná

A teď vím, že mé srdce je městem duchů
Mé srdce je městem duchů
Mé srdce je městem duchů
Mé srdce je městem duchů

Včera v noci jsem ve svých snech zemřel
Všechny přístroje
Byly odpojeny
Čas byl hozen do větru
A všichni mí přátelé
Byli roztrpčení

Teď hledám důvěru
Ve městě rzi
Městě upírů
Dnes večer je Elvis mrtvý
A každý se roztahuje
A láska je satirou

A teď vím, že mé srdce je městem duchů
Mé srdce je městem duchů
Mé srdce je městem duchů
Mé srdce je městem duchů

Na tomto světě nezbyl nikdo
S kým bych si leštil zbraně
Nestarejte se sakra o to, když to jde se mnou
Z kopce, z kopce, z kopce
V mé hlavě si pořád zpívá hlas:
Oh, mé srdce je městem duchů

Mé srdce je městem duchů
Oh, mé srdce je městem duchů
(Řekl jsem, mé srdce)
Mé srdce je městem duchů
Mé srdce je městem duchů


Views: 823

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz69251(Currently displayed)
Add text here