Adele - When We Were YoungWrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 720
Views in last 7 days: 10
Text and translation size:A- A A+

Sign in to add lyrics to your favorites


Everybody loves the things you do
From the way you talk
To the way you move
Everybody here is watching you
Cause you feel like home
You're like a dream come true
But if by chance you're here alone
Can I have a moment
Before I go?
Cause I've been by myself all night long
Hoping you're someone I used to know

You look like a movie
You sound like a song
My God, this reminds me
Of when we were young

Let me photograph you in this light
In case it is the last time
That we might be exactly like we were
Before we realized
We were sad of getting old
It made us restless
It was just like a movie
It was just like a song

I was so scared to face my fears
Cause nobody told me that you'd be here
And I swore you moved overseas
That's what you said, when you left me

You still look like a movie
You still sound like a song
My God, this reminds me
Of when we were young

Let me photograph you in this light
In case it is the last time
That we might be exactly like we were
Before we realized
We were sad of getting old
It made us restless
It was just like a movie
It was just like a song

When we were young
When we were young
When we were young
When we were young

It's hard to win me back
Everything just takes me back
To when you were there
To when you were there
And a part of me keeps holding on
Just in case it hasn't gone
I guess I still care
Do you still care?

It was just like a movie
It was just like a song
My God, this reminds me
Of when we were young

When we were young
When we were young
When we were young
When we were young

Let me photograph you in this light
In case it is the last time
That we might be exactly like we were
Before we realized
We were sad of getting old
It made us restless
I'm so mad I'm getting old
It makes me reckless
It was just like a movie
It was just like a song
When we were young


Views: 721

Please log in to vote on the quality of the song

Added 7.2.2016
Edited: 7.2.2016
All original lyrics of this song:
sunamo (currently displayed)
Add text here

Sign in to add a song translation to your favorites


Všichni milují věci, které děláš
Od toho, jak mluvíš
Po to, jak se hýbeš
Každý se tady dívá na tebe
Protože všude seš jako bys byl doma
Jsi jakoby se sen stal skutečností.
Ale pokud náhodou by si tu byl sám
Můžeš ke mně nachvilku,
Předtím než půjdu?
Celou dlouhou noc jsem byla sama
A doufala, že jsi někdo, koho jsem kdysi znala

Vypadáš jako film
Zníš jako píseň
Můj bože, to mi připomíná
Když jsme byli mladí

Nech mě vyfotografovat si tě v tomto světle
V případě, že je to naposledy
Tak tahkle jsme přesně vypadali,
Předtím než jsme si uvědomili,
že jsme smutní z toho, že stárnem
To nás zneklidnilo
Bylo to jako film
Bylo to jako píseň

Tolik jsem se bála čelit mým obavám
Protože mi nikdo neřekl, že tu budeš
A já přísahala, že jsi se přestěhoval do zámoří
Tak jak si řekl, když jsi mě opouštěl

Stále vypadáš jako film
Stále zníš jako píseň
Můj bože, to mi připomíná
Když jsme byli mladí

Nech mě vyfotografovat si tě v tomto světle
V případě, že je to naposledy
Tak tahkle jsme přesně vypadali,
Předtím než jsme si uvědomili,
že jsme smutní z toho, že stárnem
To nás zneklidnilo
Bylo to jako film
Bylo to jako píseň

Když jsme byli mladí
Když jsme byli mladí
Když jsme byli mladí
Když jsme byli mladí

Je těžké vyhrát mě zpět
Všechno se mi vrací zpět
Do doby, když jsi tu byl
Do doby, když jsi tu byl
A část mě se stále drží
V případě, že to není pryč
Myslím, že mi na tom pořád záleží
Záleží na tom i tobě?

Bylo to jako film
Bylo to jako píseň
Můj bože, to mi připomíná
Když jsme byli mladí

Když jsme byli mladí
Když jsme byli mladí
Když jsme byli mladí
Když jsme byli mladí

Nech mě vyfotografovat si tě v tomto světle
V případě, že je to naposledy
Tak tahkle jsme přesně vypadali,
Předtím než jsme si uvědomili,
že jsme smutní z toho, že stárnem
To nás zneklidnilo
Jsem tak naštvaná, že stárnu
Zneklidňuje mě to
Bylo to jako film
Bylo to jako píseň
Když jsme byli mladí


Views: 721

Please log in to vote on the translation quality of the song

Added 7.2.2016
Edited: 7.2.2016
All translations for this song:
sunamo (currently displayed)
Add text here