Alan Walker - Sing Me To SleepWrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 789
Views in last 7 days: 11
Text and translation size:A- A A+

Sign in to add lyrics to your favorites


[Verse 1]
Wait a second, let me catch my breath
Remind me how it feels to hear your voice
Your lips are movin', I can't hear a thing
Livin' life as if we had a choice
Anywhere, any time
I would do anything for you
Anything for you
Yesterday got away
Melody stuck inside your head
A song in every breath

[Chorus]
Sing me to sleep now
Sing me to sleep
Won't you sing me to sleep now?
Sing me to sleep

[Verse 2]
Remember me, no time cannot erase
I can hear your whispers in my mind
I've become what you cannot embrace
Our memory will be my lullaby

[Chorus]
Sing me to sleep now
Sing me to sleep
Won't you sing me to sleep now?
Sing me to sleep

[Outro]
A-anytime
I would do
Time away
Yesterday-day
A-anytime
I would do
Time away
Yesterday-day


Views: 790

Please log in to vote on the quality of the song

Added 5.6.2016
Edited: 5.6.2016
All original lyrics of this song:
sunamo (currently displayed)
Add text here

Sign in to add a song translation to your favorites


...Počkej, nech mě popadnout dech
Připomeň mi, jaké to je slyšet tvůj hlas
Tvé rty se hýbou, ale nemohu nic slyšet
Žít život tak, jako bychom měli na výběr
Kdekoliv a kdykoliv
Udělal bych pro tebe cokoliv
Pro tebe cokoliv
Včera utekl
Melodie uvízla v tvé hlavě
Píseň v každém dechu

Teď mi zpívej ke spánku
Zpívej mi ke spánku
Nechceš mi zpívat ke spánku?
Zpívej mi ke spánku

Pamatuj si, žádný čas nejde vymazat
Slyším tvé šeptání v mé mysli
Stal jsem se tím, co nemůžeš obejmout
Naše vzpomínky budou má ukolébavka

Teď mi zpívej ke spánku
Zpívej mi ke spánku
Nechceš mi zpívat ke spánku?
Zpívej mi ke spánku

Kdykoliv
Udělal bych
Čas je pryč
Včerejší den
Kdykoliv
Udělal bych
Čas je pryč
Včerejší den


Views: 790

Please log in to vote on the translation quality of the song

Added 5.6.2016
Edited: 5.6.2016
All translations for this song:
sunamo (currently displayed)
Add text here