Alan Walker - Sing Me To Sleep (Niwel Remix)Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 163
Views in last 7 days: 7
Text and translation size:A- A A+

Sign in to add lyrics to your favorites


Wait a second, let me catch my breath
Remind me how it feels to hear your voice
Your lips are movin', I can't hear a thing
Livin' life as if we had a choice

Anywhere, any time
I would do anything for you
Anything for you
Yesterday got away
Melody stuck inside your head
A song in every breath

Sing me to sleep now
Sing me to sleep
Won't you sing me to sleep now?
Sing me to sleep

Remember me, no time cannot erase
I can hear your whispers in my mind
I've become what you cannot embrace
Our memory will be my lullaby

Sing me to sleep now
Sing me to sleep
Won't you sing me to sleep now?
Sing me to sleep


Views: 163

Please log in to vote on the quality of the song

Added 31.7.2016
Edited: 31.7.2016
All original lyrics of this song:
sunamo (currently displayed)
Add text here

Sign in to add a song translation to your favorites


Počkej chvíli, nech mě popadnout dech
Připomeň mi, jaké je to slyšet tvůj hlas
Tvoje rty se hýbou, nic neslyším
Žijeme život, jako by jsme měli na výběr

Kdekoli, kdykoliv
Udělala bych pro tebe cokoliv
Pro tebe cokoliv
Včerejší den utekl
Melodie uvízla v tvé hlavě
Píseň v každém dechu

Teď mi zpívej ke spánku
Zpívej mi ke spánku
Nechtěl bys mi teď zpívat ke spánku?
Zpívej mi ke spánku

Pamatuj si mě, žádný čas nemůžeš vymazat
Můžu slyšet tvé šeptání v mé mysli
Stala jsem se tím, co nemůžeš přijmout
Naše vzpomínka bude mou ukolébavkou

Teď mi zpívej ke spánku
Zpívej mi ke spánku
Nechtěl bys mi teď zpívat ke spánku?
Zpívej mi ke spánku


Views: 163

Please log in to vote on the translation quality of the song

Added 31.7.2016
Edited: 31.7.2016
All translations for this song:
sunamo (currently displayed)
Add text here