Ariana Grande - Be Alright (Originally By Justin Bieber)
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 469
Page views in the last 7 days: 3
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Across the ocean, across the sea
Startin' to forget the way you look at me now
Over the mountains, across the sky
Need to see your face and need to look in your eyes
Through the storm and, through the clouds
Bumps on the road and upside down now
I know it's hard babe, to sleep at night
Don't you worry

Cause everything's gonna be alright,
-ight,-ight be alright, -ight


Through the sorrow,
Through the fights
Don't you worry
Cuz everything's gonna be alright,
-ight,-ight be alright, -ight

All alone in my room

Waiting for your phone call to come soon
And for you ooh I would walk a thousand miles
To be in your arms,
Holding my heart

Oh I, Oh I,
I love you
everything's gonna be alright,
-ight,-ight be alright, -ight

Through the long nights
And the bright lights
Dont you worry
Cause everything's gonna be alright,
-ight,-ight be alright, -ight

You know that I care for you
I'll always be there for you
Promise I will stay right here yeah
I know that you want me too
Baby we can make it through anything
Cuz everything's gonna be alright,
-ight,-ight be alright, -ight
Through the sorrow and the fights
Don't you worry
Everything's gonna be alright
-ight,-ight be alright, -ight
Through the sorrow and the fights
Don't you worry
Everything's gonna be alright


Views: 456

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz27837 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Na druhé straně oceánu, přes moře
Začínám zapomínat na způsob, jak se na mě teď díváš
Přes hory, po obloze
Potřebuji vidět tvůj obličej a potřebuji se ti dívat do očí
Skrze bouři, a přes mraky
Hrboly na silnici a teď vzhůru nohama
Já vím, je to těžké baby, spát v noci
Nedělej si starosti

Protože všechno bude v pořádku,
-ádku,-ádku bude v pořádku,-ádku


Skrze smutek,
Skrze boje
Nedělej si starosti
Protože všechno bude v pořádku,
-ádku,-ádku bude v pořádku,-ádku

Úplně sám ve svém pokoji

Čekám na tvůj hovor bude brzy
A pro tebe bych šel tisíc mil
Být ve tvé náruči,
Drží mé srdce

Oh já, Oh já,
Já Tě miluju
všechno bude v pořádku,
-ádku,-ádku bude v pořádku,-ádku

Skrze dlouhé noci
A jasné světla
Nedělej si starosti
Protože všechno bude v pořádku,
-ádku,-ádku bude v pořádku,-ádku

Víš, že se o tebe postarám
Vždy tu pro tebe budu
Slibuji, že tu zůstanu
Vím, že mě chceš taky
Baby, můžeme dělat cokoliv
Protože všechno bude v pořádku,
-ádku,-ádku bude v pořádku,-ádku
Skrze smutky a boje
Nedělej si starosti
Všechno bude v pořádku
-ádku,-ádku bude v pořádku,-ádku
Skrze smutky a boje
Nedělej si starosti
Všechno bude v pořádku


Views: 457

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz39576(Currently displayed)
Add text here