Ariana Grande - PianoWrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 1
Views in last 7 days: 0
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


I could write a song with my new piano
I could sing about how love is a losing battle
Not hard, (it's not hard),
It's not hard, (it's not hard),
It's not hard, (it's not hard),
It's not hard, (It's not hard),


And I could sing about cupid and his shooting arrow
In the end, you'll find out that my heart was battered
Real hard (Real hard)
It's so hard (So hard)
Real hard (Real hard)
It's that hard (It's that hard)


But I rather make a song they can play on the radio
That makes you wanna dance
Don't it make you wanna dance
But I rather make a song they can play on the radio
That makes you wanna grab your lover's hand


So hold up and
Take it through the night
And you should follow it through
To make it alright
Now grab each others' hands, get 'em up
I want to see you rock to the piano, the piano


I could write a song by my new piano
I could sing about how love is a losing battle
Not hard (It's not hard)
It's not hard (It's not hard)
It's not hard (It's not hard)
It's not hard (It's not hard)


And I could sing about cupid and a shooting arrow
In the end, you'll find out that my heart was better
Real hard (It's not hard)
So hard (So hard)
Real hard (It's not hard)
It's not hard (It's not hard)


But I rather make a song they can play on the radio
That makes you wanna dance
Don't it make you wanna dance
But I rather make a song they can play on the radio
That makes you wanna grab your lover's hand


So hold up and
Take it through the night
And you should follow it through
To make it alright
Now grab each others' hands, get 'em up
I want to see you rock to the piano, the piano


So hold up and
Take it through the night
And you should follow it through
To make it alright
Now grab each others' hands, get 'em up
I want to see you rock to the piano, the piano


I'd rather tell you about how I'm feeling boy
And how I'm doing things my way
If I got my piano, than I know I'd be okay


So hold up and
Take it through the night
And you should follow it through
To make it alright
Now grab each others' hands, get 'em up
I want to see you rock to the piano, the piano


So hold up and
Take it through the night
And you should follow it through
To make it alright
Now grab each others' hands, get 'em up
I want to see you rock to the piano, the piano


So hold up and
Take it through the night
And you should follow it through
To make it alright
Now grab each others' hands, get 'em up
I want to see you rock to the piano, the piano


I could write a song by my new piano
I could sing about how love is a losing battle
It's not hard (It's not hard)
It's not hard (It's not hard)
It's not hard (It's not hard)
It's not hard (It's not hard)


Views: 2

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz81067 (currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Mohla jsem složit píseň na mém novém klavíru
Mohla jsem zpívat o tom, jak láska prohrává bitvu
Není těžké, (není to těžké)
Není to těžké, (není to těžké),
Není to těžké, (není to těžké),
Není to těžké, (není to těžké),


A mohla jsem zpívat o Amorovi a jeho šípech
Ke konci zjistíš, že moje srdce bylo otlučené
Hodně těžké (Hodně těžké)
Je to tak těžké (Tak těžké)
Hodně těžké (Hodně těžké)
Je to tak těžké (Je to tak těžké)


Ale já raději složím písničku, kterou můžou hrát v rádiích
Která tě přinutí tancovat
Nechce se ti tancovat
Ale já raději složím písničku, kterou můžou hrát v rádiích
Která tě přinutí vzít svou lásku za ruku


Tak vydrž a
Vezmi si to přes noc
A měl bys to následovat
Aby bylo všechno v pohodě
Teď se vzájemně chytněte za ruce, zvedněte je
Chci tě vidět trsat za doprovodu klavíru, klavíru


Mohla jsem složit píseň u svého klavíru
Mohla jsem zpívat o tom, jak láska prohrává bitvu
Není těžké, (není to těžké)
Není to těžké, (není to těžké),
Není to těžké, (není to těžké),
Není to těžké, (není to těžké),


A mohla jsem zpívat o Amorovi a jeho šípech
Ke konci zjistíš, že moje srdce bylo otlučené
Hodně těžké (Není to těžké)
Tak těžké (Není to těžké)
Hodně těžké (Hodně těžké)
Není to těžké (Není to těžké)


Ale já raději složím písničku, kterou můžou hrát v rádiích
Která tě přinutí tancovat
Nechce se ti tancovat
Ale já raději složím písničku, kterou můžou hrát v rádiích
Která tě přinutí vzít svou lásku za ruku


Tak vydrž a
Vezmi si to přes noc
A měl bys to následovat
Aby bylo všechno v pohodě
Teď se vzájemně chytněte za ruce, zvedněte je
Chci tě vidět trsat za doprovodu klavíru, klavíru


Tak vydrž a
Vezmi si to přes noc
A měl bys to následovat
Aby bylo všechno v pohodě
Teď se vzájemně chytněte za ruce, zvedněte je
Chci tě vidět trsat za doprovodu klavíru, klavíru


Měla jsem ti raději říct o tom, jak se cítím, chlapče
A jak to dělám po svém
Když mám svůj klavír, potom vím, že budu v pohodě


Tak vydrž a
Vezmi si to přes noc
A měl bys to následovat
Aby bylo všechno v pohodě
Teď se vzájemně chytněte za ruce, zvedněte je
Chci tě vidět trsat za doprovodu klavíru, klavíru


Tak vydrž a
Vezmi si to přes noc
A měl bys to následovat
Aby bylo všechno v pohodě
Teď se vzájemně chytněte za ruce, zvedněte je
Chci tě vidět trsat za doprovodu klavíru, klavíru


Tak vydrž a
Vezmi si to přes noc
A měl bys to následovat
Aby bylo všechno v pohodě
Teď se vzájemně chytněte za ruce, zvedněte je
Chci tě vidět trsat za doprovodu klavíru, klavíru


A mohla jsem zpívat o Amorovi a jeho šípech
Ke konci zjistíš, že moje srdce bylo otlučené
Není to těžké (Není to těžké)
Není to těžké (Není to těžké)
Není to těžké (Není to těžké)
Není to těžké (Není to těžké)


Views: 2

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz7456 (currently displayed)
Add text here