Ariana Grande - R.e.m
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 37
Page views in the last 7 days: 3
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Mhm, last night, boy, I met you, yeah
When I was asleep (sleep)
You're such a dream to me, mmm, woah
And it was on a day like this, yeah
If you can believe
If you can believe (If you can believe)
You're such a dream to me


Before you speak, don't move
‘Cause I don't wanna wake up
Wake up, wake up, wake up
Don't wanna wake up, oh
Wake up, wake up, wake up
Boy, you're such a dream if you can believe, ayy
Boy, you're such a dream to me


"Excuse me, um, I love you"
I know that's not the way to start a conversation, trouble
I watch them other girls when they come and bug you
But I felt like I knew you, so I just wanted to hug you
Plus, you don't know your way around
You can stop your playing now
All your worries, lay 'em down, shh, don't say it loud
Is this real, baby?
(Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum)
You like?
"I love you"
Who starts a conversation like that? Nobody, but I do
But you are not a picture, I can't cut you up and hide you
I'll get you out my mind, mhm, I tried to
But I just want to stand and yell
I will never dare to tell
Think I heard some wedding bells, shh, keep it to yourself
Is this real? (Is this real?)


Before you speak, don't move
‘Cause I don't wanna wake up
Wake up, wake up, wake up
Don't wanna wake up, oh no
Wake up, wake up, wake up
'Cause you're such a dream if you can believe
You're such a dream to me, mmm, boy


I could buy you anything, but I cannot buy you
Before your boy gets smart, I would never try to
You know I'm thinking to myself, "What happened, why you?"
But when I see you in my dreams, psh, I knew
You know how to treat it, you know how to eat it
You know how to beat it (I know how to keep it)
The Good Housekeeping Seal
(Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum)
I don't just wanna touch you
I'm tryna turn two single people into a couple
What's your next month like? Tell me what ya up to
We can leave right now, boy, you don't need a duffle
What about La Perla? Let Vickie keep her secret
Boy, it ain't no secret if I know you're gonna peep it, oh


Before you speak, don't move
‘Cause I don't wanna wake up
Wake up, wake up, wa-wake up
Wake up, wake up, wake up, wa-wake up
Oh, I don't wanna


'Cause you're such a dream (does this end?)
If you can believe, you're such a dream to me
To me, mmm, boy, to me


Views: 37

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz15663 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Hmm, minulou noc, chlapče, jsem tě potkala, jo
Když jsem spala
Jseš takový sen pro mě, mmm, woah
A bylo to v den jako v tento, jo
Jestli umíš věřit
Jestli umíš věřit (Jestli umíš věřit)
Jseš takový sen pro mě


Než promluvíš, nehýbej se
Protože se nechci vzbudit
Vzbudit se, vzbudit se, vzbudit se
Nechci se vzbudit, oh
Vzbudit se, vzbudit se, vzbudit se
Chlapče, jseš takový sen pro mě, jestli umíš věřit, ayy
Chlapče, jseš takový sen pro mě


,, Promiň, um, miluji tě"
Vím, že to není ten způsob, jak začít konverzaci, potíž
Sleduji ty ostatní dívky, když přijdou a otravují tě
Ale já to cítila, jako by jsi věděl, takže jsem tě chtěla obejmout
Plus, neznáš svoji cestu kolem
Můžeš teď zastavit svoje hraní
Všechny tvé starosti, odlož je, ššš, neříkej to nahlas
Je to skutečné, zlato?
(Bum, bum, bum,bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum)
Líbí se ti to?
,,Miluji tě "
Kdo takto začíná konverzaci? Nikdo, ale já ano
Ale ty nejsi obraz, nemůžu tě rozkrájet a schovat si tě
Dostanu tě z hlavy, mmm, zkusila jsem to
Ale já chci prostě stát a křičet
Nikdy se neodvážím říct
Myslím si, že jsem slyšela nějaké svatební zvony, ššš, nech si to pro sebe
Je to skutečné? (Je to skutečné?)


Než promluvíš, nehýbej se
Protože se nechci vzbudit
Vzbudit se, vzbudit se, vzbudit se
Nechci se vzbudit, oh
Vzbudit se, vzbudit se, vzbudit se
Chlapče, jseš takový sen pro mě, jestli umíš věřit, ayy
Chlapče, jseš takový sen pro mě


Koupila bych ti cokoliv, ale tebe si nemohu koupit
Než se tvůj kluk stane chytrým, nikdy bych to nezkusila
Víš, přemýšlím, ,,Co se stalo, proč ty?"
Ale když tě vidím v mých snech, pšš, věděla jsem
Víš, jak se k tomu zachovat, víš, jak to jím
Víš, jak to předčit (vím, jak to udržet)
Dobrá hospořící pečeť
(Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum)
Nechci na tebe sáhnout
Pokouším se změnit dva nezadané lidi na pár
Jaký bude tvůj příští měsíc? Pověz mi, co děláš
Můžeme teď odejít, chlapče, nepotřebuješ vlněnou látku
Co La Perla? Nechme Vickie, aby si uchovala její tajemství
Chlapče, není žádným tajemstvím, jestli se chystáš nakouknout,oh


Než promluvíš, nehýbej se
Protože se nechci vzbudit
Vzbudit se, vzbudit se, vzbudit se
Vzbudit se, vzbudit se, vzbudit se, vz-vzbudit se
Oh, nechci


Protože ty jseš takový sen (končí to?)
Jestli umíš věřit, jsi takový sen pro mě
Pro mě,mmm, chlapče, pro mě


Views: 38

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz22445(Currently displayed)
Add text here