Ariana Grande - Touch ItWrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 3
Views in last 7 days: 1
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


How do I make the phone ring?
Why do I even care?
How are you all around me when you're not really there?
When you're not really there?
How do I feel you on me when you're not on my skin?
Why do you say you want me, then tell me "I'm not coming in"?
Baby, just come on in


'Cause every time I'm with you, I go into a zone
And I remember all the places you wanna go
Take me all the way
Ain't nobody gonna touch it, touch it, touch it
'Cause every time I see you, I don't wanna behave
I'm tired of being patient, so let's pick up the pace
Take me all the way
Ain't nobody gonna touch it, touch it, touch it


How do you know I'm breathing, when I'm holding my breath?
Why don't we face the danger just for the night and forget?
Baby, let's just forget
Remind me why we're taking a break
It's obviously insane
'Cause we both know what we want
So why don't we fall in love?
Baby, let's fall in love


Cause every time I'm with you, I go into a zone
And I remember all the places you wanna go
Take me all the way
Ain't nobody gonna touch it, touch it, touch it
'Cause every time I see you, I don't wanna behave
I'm tired of being patient, so let's pick up the pace
Take me all the way
Ain't nobody gonna touch it, touch it, touch it
Oh, ain't nobody gonna touch it, touch it, touch it
Baby, ain't nobody gonna touch it, touch it, touch it
Baby, ain't nobody gonna touch it, touch it, touch it
Ain't nobody gonna touch it


Remind me why we're taking a break
It's obviously insane
Cause we both know what we want
So why don't we fall in love?
Baby let's be in love


'Cause every time I'm with you, I go into a zone
And I remember all the places you wanna go
Take me all the way
Ain't nobody gonna touch it, touch it, touch it
'Cause every time I see you, I don't wanna behave
I'm tired of being patient, so let's pick up the pace
Take me all the way
Ain't nobody gonna touch it, touch it, touch it


Baby, ain't nobody gonna
Baby, ain't nobody gonna
Baby, ain't nobody gonna


Views: 4

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz36942 (currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Jak rozezvučím svůj telefon?
Proč se vůbec starám?
Jak to že jsi všude kolem mě, když tu doopravdy nejsi?
Když tu doopravdy nejsi?
Jak to že tě na sobě cítím, když nejsi na mé kůži?
Proč říkáš, že mě chceš, když říkáš "Nevcházím"?
Zlato, prostě vejdi


Protože pokaždé, když jsem s tebou, jdu do zóny
A vzpomínám si na všechna místa, kam chceš jít
Vezmi mě se vším všudy
Nikdo se toho nehodlá dotknout, dotknout, dotknout
Protože pokaždé, když tě vidím, nechci reagovat
Jsem unavená trpělivostí, tak převezmi tempo
Vezmi mě se vším všudy
Nikdo se toho nehodlá dotknout, dotknout, dotknout


Jak to, že víš, že dýchám, když zadržuju dech?
Proč nečelíme nebezpečí během noci a nezapomeneme?
Zlato, prostě zapomeňme
Připomeň mi, proč si dáváme pauzu
Je to samo sebou šílené
Protože oba víme, co chceme
Tak proč se nezamilujeme?
Zlato, zamilujme se


Protože pokaždé, když jsem s tebou, jdu do zóny
A vzpomínám si na všechna místa, kam chceš jít
Vezmi mě se vším všudy
Nikdo se toho nehodlá dotknout, dotknout, dotknout
Protože pokaždé, když tě vidím, nechci reagovat
Jsem unavená trpělivostí, tak převezmi tempo
Vezmi mě se vším všudy
Nikdo se toho nehodlá dotknout, dotknout, dotknout
Oh, nikdo se toho nehodlá dotknout, dotknout, dotknout
Zlato, nikdo se toho nehodlá dotknout, dotknout, dotknout
Zlato, nikdo se toho nehodlá dotknout, dotknout, dotknout
Nikdo se toho nehodlá dotknout


Připomeň mi, proč si dáváme pauzu
Je to samo sebou šílené
Protože oba víme, co chceme
Tak proč se nezamilujeme?
Zlato, zamilujme se


Protože pokaždé, když jsem s tebou, jdu do zóny
A vzpomínám si na všechna místa, kam chceš jít
Vezmi mě se vším všudy
Nikdo se toho nehodlá dotknout, dotknout, dotknout
Protože pokaždé, když tě vidím, nechci reagovat
Jsem unavená trpělivostí, tak převezmi tempo
Vezmi mě se vším všudy
Nikdo se toho nehodlá dotknout, dotknout, dotknout


Zlato, nikdo se neodhodlá
Zlato, nikdo se neodhodlá
Zlato, nikdo se neodhodlá


Views: 4

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz2914 (currently displayed)
Add text here