Ariana Grande - True Love
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 36
Page views in the last 7 days: 3
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


On the first day of Christmas, when you gave me all my wishes
Boy, you showed me things, come hold me please, and never let me go
On the second day of Christmas, said you felt like something special
So you promised me, that promise ring to keep 'til we get old, boy


On the third day of Christmas
We got all in our feelings
Said I love you and meant it
On the fourth we committed
Any time, he could get it
He's the real one, I know it


Look at all the things my true love gave to me
My true love, my true love
You are my true love
Look at all the things my true love gave to me
My true love, my true love
You are my true love
You are my true love


On the fifth day of Christmas you asked me what's on my wishlist
I told you all I wanted was forever with my boo
After six days in your arms, I got a tattoo on my heart
Cause I'm your moonlight, you're my star and nothing's shining more then you boy


You completed the vision
Now I feel like I'm living
You're so one in a million
I'm so glad we committed
Any time, he could get it
He's the real one, I know it


Look at all the things my true love gave to me
My true love, my true love
You are my true love
Look at all the things my true love gave to me
My true love, my true love
You are my true love
You are my true love


Views: 37

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz56946 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


V první den Vánoc, když jsi mi splnil všechna má přání
Chlapče, ukázal jsi mi věci, prosím, chytni mě a nikdy mě nenech odejít
Na druhý den Vánoc jsi řekl, že se cítíš výjimečně
Tak jsi mi slíbil, slíbil jsi mi prsten, který nám vydrží do stáří, chlapče


Na třetí den Vánoc
Jsme všechny zasvětili do svých pocitů
Řekla jsem, že tě miluju, a myslela jsem to vážně
Ve čtvrtý den jsme se zasnoubili
Kdykoliv jsme se mohli vzít
On je ten pravý, vím to


Podívej se na věci, které mi dala moje pravá láska
Moje pravá láska, moje pravá láska
Ty jsi má pravá láska
Podívej se na věci, které mi dala moje pravá láska
Moje pravá láska, moje pravá láska
Ty jsi má pravá láska
Ty jsi má pravá láska


V pátý den Vánoc ses mě zeptal, co mám na seznamu svých přání
Řekla jsem ti, že všechno, co chci, je být navždy se svým miláčkem
Po šesti dnech ve tvém náručí mám na srdci tetování
Protože jsem tvůj měsíční svit, ty jsi moje hvězda a nic nezáří víc než ty, chlapče


Doplnil jsi mou představu
Teď mám konečně pocit, že žiju
Ty jsi jeden z milionu
Jsem tak ráda, že jsme se zasnoubili
Kdykoliv se můžeme vzít
On je ten pravý, vím to


Podívej se na věci, které mi dala moje pravá láska
Moje pravá láska, moje pravá láska
Ty jsi má pravá láska
Podívej se na věci, které mi dala moje pravá láska
Moje pravá láska, moje pravá láska
Ty jsi má pravá láska
Ty jsi má pravá láska


Views: 37

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz60435(Currently displayed)
Add text here