Austin Mahone - Mistletoe




Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186160
Page views in the last 7 days: 5
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


It's the most beautiful time of the year
Lights fill the streets spreading so much cheer
I should be playing in the winter snow
But I'mma be under the mistletoe


I don't wanna miss out on the holiday
But I can't stop staring at your face
I should be playing in the winter snow
But I'mma be under the mistletoe


With you, shawty with you
With you, shawty with you
With you under the mistletoe


Everyone's gathering around the fire
Chestnuts roasting like a hot July
I should be chilling with my folks, I know
But I'mma be under the mistletoe


Word on the street Santa's coming tonight,
Reindeer's flying through the sky so high
I should be making a list, I know
But I'mma be under the mistletoe


With you, shawty with you
With you, shawty with you
With you under the mistletoe


With you, shawty with you
With you, shawty with you
With you under the mistletoe


Aye, love, the wise men followed the star
The way I followed my heart
And it led me to a miracle


Aye, love, don't you buy me nothing
I am feeling one thing, your lips on my lips
That's a very, merry Christmas


It's the most beautiful time of the year
Lights fill the streets spreading so much cheer
I should be playing in the winter snow
But I'mma be under the mistletoe


I don't wanna miss out on the holiday
But I can't stop staring at your face
I should be playing in the winter snow
But I'mma be under the mistletoe


With you, shawty with you
With you, shawty with you
With you under the mistletoe


With you, shawty with you
With you, shawty with you
With you, under the mistletoe, under the mistletoe


Kiss me underneath the mistletoe
Show me baby that you love me so-oh-oh
Oh, oh, ohhh


Kiss me underneath the mistletoe,
Show me baby that you love me so-oh-oh
Oh, oh, ohhh


Views: 174

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz83554 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Je to nejkrásnější období v roce
Běhání po ulicích rozdáváním tolik potěšení
Měl bych si hrát v zimním sněhu
Ale budu pod jmelím


Nechci zmeškat prázdniny
Ale nemohu se přestat dívat na tvou tvář
Měl bych běžet v zimním sněhu
Ale budu pod jmelím


S tebou, shawty s tebou
S tebou, shawty s tebou
S tebou pod jmelím


Shromáždění kolem ohně
Kaštany se dnes pečou jako vysoce
Měl bych si hrát v zimním sněhu
Ale budu pod jmelím


Slovo v ulicích že dnes Santa přijde
Sob létá vysoko na obloze
Měl bych udělat seznam, Já vím
Ale budu pod jmelím


S tebou, shawty s tebou
S tebou, shawty s tebou
S tebou pod jmelím


S tebou, shawty s tebou
S tebou, shawty s tebou
S tebou pod jmelím


Hej, lásko, moudrý člověk následoval hvězdu
Stejně tak jsem následoval své srdce
A to mě vedlo k zázraku


Hej, lásko, nic mi nekupuj
Cítím jednu věc, tvé rty na mých rtech
Jsou to velmi, Šťastné Vánoce


Je to nejkrásnější období v roce
Běhání po ulicích rozdáváním tolik potěšení
Měl bych si hrát v zimním sněhu
Ale budu pod jmelím


Nechci zmeškat prázdniny
Ale nemohu se přestat dívat na tvou tvář
Měl bych si hrát v zimním sněhu
Ale budu pod jmelím


S tebou, shawty s tebou
S tebou, shawty s tebou
S tebou pod jmelím


S tebou, shawty s tebou
S tebou, shawty s tebou
S tebou pod jmelím, pod jmelím


Polib mě pod jmelím
Ukaž mi baby že mě tak miluješ
Oh, oh, ohhh


Polib mě pod jmelím
Ukaž mi baby že mě tak miluješ
Oh, oh, ohh


Views: 179

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz97529(Currently displayed)
Add text here