Backstreet Boys - All In This Together (Never Gone)
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 66
Page views in the last 7 days: 3
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Let me tell you what I see through my eyes
Apathy is all around and on the rise
We channel so much energy through our greed
Which leads us to become absolved of those in need
Let me tell you


Money can't buy lives sunny days for you
Living is more than profits accrued
We need to love and be loved
And brought in the things we are thankful of
Remember your brothers and sisters
Because we are all in this together


It's funny how we took a prayer out of schools
After the 9-11 scare that's all we do
We compromise our liberties for security
We can become so self in dosed that we can't see
Let me tell you


Money can't buy lives sunny days for you
Living is more than profits accrued
We need to love and be loved
And brought in the things we are thankful of
Remember your brothers and sisters
Because we are all in this together


Don't throw in the towel
Let's overcome the test for now
Together (together) we last, divided we fall
Love will conquer all


Money can't buy lives sunny days for you
(sunny days for you)
Living is more than profits accrued
(We gotta change, we gotta change right now)
We need to love and be loved
And brought in the things we are thankful of
Remember your brothers and sisters
Because we are all in this together


Money can't buy lives sunny days for you
Living is more than profits accrued
We need to love and be loved
And brought in the things we are thankful of
Remember your brothers and sisters
Because we are all in this together, ohhh


Views: 66

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz35816 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Nech mě říct ti, jak tě vidím svýma očima
Otupělost je všude kolem a na vzestupu
Vkládáme příliš mnoho energie do naší chamtivosti
Což nás vede k tomu oprostit se od lidí v nouzi
Nech mě říct ti


Za peníze si nemůžeme koupit život na výsluní
Život je víc než nahromaděné zisky
Potřebujeme milovat a být milováni
A zavedli jsme opatření, za něž nejsme vděční
Pamatujte na své bratry a sestry
Protože jsme v tom všichni společně


Je to legrační, jak se modlíme za ukončení studia
Po 9-11 zděšení, že je to všechno, co děláme
Vyměňujeme naši svobodu za bezpečnost
Můžeme se stát tak nadopovaní, že to neuvidíme
Nech mě říct ti


Za peníze si nemůžeme koupit život na výsluní
Život je víc než nahromaděné zisky
Potřebujeme milovat a být milováni
A zavedli jsme opatření, za něž nejsme vděční
Pamatujte na své bratry a sestry
Protože jsme v tom všichni společně


Neházejte flintu do žita
Pojďme teď překonat tuhle zkoušku
Společně (společně) vydržíme, zabráníme pádu
Láska přemůže všechno


Za peníze si nemůžeme koupit život na výsluní
(život na výsluní)
Život je víc než nahromaděné zisky
(Musíme to změnit, musíme to změnit hned teď)
Potřebujeme milovat a být milováni
A zavedli jsme opatření, za něž nejsme vděční
Pamatujte na své bratry a sestry
Protože jsme v tom všichni společně


Za peníze si nemůžeme koupit život na výsluní
Život je víc než nahromaděné zisky
Potřebujeme milovat a být milováni
A zavedli jsme opatření, za něž nejsme vděční
Pamatujte na své bratry a sestry
Protože jsme v tom všichni společně, ohhh


Views: 66

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz51924(Currently displayed)
Add text here