Basshunter - Northern Light
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186115
Page views in the last 7 days: 0
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


When I'm gone
Like the northern light
I'll shine down on you


I will keep my magic sparkle
Brighter and higher
For you


I can see sadness in your eyes
Remember our love will never die
To watch your future from afar
Will surely leave me scarred


But I have to face my demons
I have to realize
That I cannot be with you anymore
But it's alright


Yeah it's alright
Yeah it's alright
You just gotta be strong


'Cause when I'm gone
Like the northern light
I'll shine down on you


I will keep my magic sparkle
Brighter and higher
For you


When I'm gone
Like the northern light
I'll shine down on you


I will keep my magic sparkle
Brighter and higher
For you


(Instrumental)


I know it might seem fair
But tomorrow's not ours to share
But let me guide you lost
------- will shatter in dust*


But I have to face my demons
I have to realize
That I cannot be with you anymore
But it's alright


Yeah it's alright
Yeah it's alright
You just gotta be strong


Whoah ohh ohh ohhhh
Whoah ohh ohh ohhhh


When I'm gone
Like the northern light
I'll shine down on you


I will keep my magic sparkle
Brighter and higher
For you:)


Views: 86

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz70330 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Když jsem pryč
Jako severní světlo
Budu zářit dolů na Tebe


Budu se držet mé magické jiskry
Jasnější a větší
Pro Tebe


Vidím smutek v Tvých očích
Nezapomeň, naše láska nikdy nezemře
Chceš-li sledovat svou budoucnost z dálky
Zcela jistě odejdu zjizvený


Ale musím čelit svým démonům
Musím si uvědomit
Že už nemůžu být s Tebou
Ale to je v pořádku


Jo je to v pořádku
Jo je to v pořádku
Můsíš být silná


Protože když jsem pryč
Jako severní světlo
Budu zářit dolů na Tebe


Budu se držet mé magické jiskry
Jasnější a větší
Pro Tebe


Když jsem pryč
Jako severní světlo
Budu zářit dolů na Tebe


Budu se držet mé magické jiskry
Jasnější a větší
Pro Tebe


(Instrumentální)


Vím, zdá se to spravedlivé
Ale zítra už se nebudeme sdílet
Ale dovol mi Tě vést, jsi ztracená
-------Rozbije se v prachu


Ale musím čelit svým démonům
Musím si uvědomit
Že už nemůžu být s Tebou
Ale to je v pořádku


Jo je to v pořádku
Jo je to v pořádku
Musíš být silná


Whoah ohh ohh ohhhh
Whoah ohh ohh ohhhh


Když jsem pryč
Jako severní světlo
Budu zářit dolů na Tebe


Budu se držet mé magické jiskry
Jasnější a vetší
Pro Tebe:)


Views: 86

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz55489(Currently displayed)
Add text here