Bat For Lashes - All Your Gold
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186223
Page views in the last 7 days: 1
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Never see the big church steeple, when I call you on the phone
Never feel the rush of angels, when we stay up late alone
Never whisper you a great love story, only scream and cry or moan
But you’re a good man, but you’re a good man
I keep telling myself to just let go
O-o-oh, let go of the one who took all your gold


I get home and there’s a love note waiting,
But only he is here tonight
And the words, the ṗromises you’re making
Only echo all these lies
And for every sweet nothing you whisper
Why is goodbye my reply?


Cause you’re a good man, cause you’re a good man
I keep telling myself to just let go
There was someone that I knew before
A heart from the past that I can not forget
I let him take all my gold, and hurt me so bad
But now for you, I have nothing left of all my gold


Stare my heart blank, am I ever gonna let him go? Get my gold back
And today I was a dead girl walking,
City lights burn through the tears
Heard you say my name and get to talking about the love and all the fear
And you saw all the pain I was holding, and yet still you’d hold me near


Cause you’re a good man, cause you’re a good man,
I keep telling myself to just let go
There was someone that I knew before,
A heart from the past, that I can not forget
I let him take all my gold, and hurt me so bad
But now for you, I have nothing left
Cause there was someone that I knew before
A heart from the past, that I can not forget
I let him take all my gold, and hurt me so bad
But now for you, I have nothing left
Off all my gold


Views: 308

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz24598 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Nikdy nevidět velkou kostelní věž, když ti zavolám na telefon.
Nikdy necítit nával andělu, když jsme vzhůru sami.
Nikdy nešeptat ti skvělý milostný příběh, jen křičet a plakat nebo sténat.
Ale ty jsi dobrý člověk, dobrý člověk
Pořád říkám: nech jít
O-o-oh, nech odejít, toho kdo ti vzal všechno zlato


Přijdu domů a tam čekající milostný dopis
Ale jen on je tady dnes večer
A slova slibu mi říkáš.
je to jen echo těch lží.
A zní to sladce, každému komu to říkáš
Proč moje odpověď je sbohem?


Protože jsi dobrý člověk, dobrý člověk
Pořad říkám: nech jít
Je tu někdo koho jsem znala
Láska z minulosti, nelze zapomenout
Nechala jsem ho vzít vše moje zlato, a velmi mi to bolí
Ale pro tebe nemám nic, nic mi nezbylo z mého zlata


Moje srdce zůstalo prázdné, mám ho někdy nechat odejít?
A dnes jsem mrtvá chodící dívka
Světla města hoří přes slzy
Slyšela jsem tě volat mé jméno, a mluvit o lásce a o strachu.
A viděl jsi všechnu tu bolest co jsem držela, a přesto jsi mě držel u sebe blízko


Protože jsi dobrý muž, dobrý muž.
Pořad říkám, jen nech ho jít
Byl to někdo koho jsem znala
Láska z minulosti, nelze zapomenout
Nechala jsem ho vzít všechno moje zlato, a velmi mi to bolí
Ale pro tebe nemám nic
Protože tu byl někdo, koho jsem znala
Láska z minulosti, kterou nelze zapomenout
Nechala jsem ho vzít všechno moje zlato
A teď pro tebe nemám nic
Ze všech mých zlat.


Views: 317

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz99507(Currently displayed)
Add text here