Before The Dawn - Angel's Tombstone
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186091
Page views in the last 7 days: 0
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Dreamworld so dark
Where I follow your trace
Only place where I can see your face
Feel your touch
Fell your skin
So long I have been waiting
To feel you in my arms
And I wish to be
Buried inside the abyss
Where light has withered and died
And my princess walks by my side


Her black wings
Carrying me


The shape of seraphim
Black wings carved in stone
Sleeping down below
Buried under the snow


This icy burial ground
Like snow white skin
Now seals my soul within
Like pair of stars
Burning in sky
Like heaven was set on fire
Cold flame inside
Of two pearls made of ice
Dark light shining in your ice


Your voice enchants
Words seduce
Strongly I refuse
To be awaken
From this dream
Let you be taken (from me)


Views: 166

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz84448 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Snový svět tak temný
Kam následuji tvou stopu
Jenom místo, kde můžu vidět tvou tvář
Cítit tvůj dotek
Padnout na tvou kůži
Tak dlouho jsem čekal
Abych tě cítil ve své náruči
A přeju si být
Pohřben v propasti
Kde světlo zchřadlo a zemřelo
A má princezna kráčí po mém boku


Její černá křídla
Mě nesou


Tvar serafínu
Černá křídla vytesaná do kamene
Spící tam dole
Pohřebná pod sněhem


Tenhle ledová pohřební půda
Jako sněhobílá kůže
Teď pečetí mou duši
Jako pár hvězd
Hořících v nebi
Jako nebe které bylo zapáleno
Chladný plamen uvnitř
Dvou perel z ledu
Temné světlo září ve tvém ledu


Tvůj hlas okouzluje
Slova svádí
Silně odmítám
Být probuzen
Z tohoto snu
Ať si vzatá (ode mě)


Views: 166

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz63533(Currently displayed)
Add text here