Before The Dawn - Away
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186132
Page views in the last 7 days: 4
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


One circle of sun ago
I saw in you some colours
Instead of 13 shades of gray
Today you name disgraced
With your shape erased from pictures
Like 8th day of creation


When all is said
I prefer to hear only voice of silence
When air turns bad between us
Breathing turns to self inflected violence


Turn away
Walk away


I slay and burn if you return to take some actions
Seek satisfaction, burn my core
A faceless one what you have become
Just like deadman´s phantom
You don´t exist, You don´t belong


Views: 181

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz97130 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Jeden rok zpět
Viděl jsem tě v barvách
Namísto třinácti odstínů šedi
Dnes tvé jméno je zneuctěné
S tvým obrysem smazaným z obrazů
Jako osmý den stvoření


Když vše bylo řečeno
Raději slyším jen hlas ticha
Když vzduch zkazil se mezi námi
Dýcháni změnilo se v sebepoškozování


Odvrať se
Odejdi


Vraždím a pálím, kdy se vrátíš dokončit ty činy
Hledám uspokojení, pálím své nitro
Člověk bez tváře, jímž ses stala
Jako fantom mrtvého muže
Neexistuješ, nejsi součástí


Views: 181

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz53182(Currently displayed)
Add text here