Before The Dawn - Cross To Bear
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186124
Page views in the last 7 days: 5
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Determination chained to the ground
Like a sledge full of stones
A simple question of self discipline
Will u walk or crawl


Spine breaking load
A burden of our own to shatter the backbone
We all have a cross to bear


Refuse to share or separate, better buried than isolated
Dead weight is not to be divided


Resist and retaliate, defend and secure the sole fragment
Of what is sacred and pure, divine and consecrated


Define the strength of the will by endurance of the pain
Resolve and determine the reason and the cause
By forbearance of desolation


Views: 174

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz37920 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Rozhodnutí připoutané k zemi
Jako sáňky plné kamení
Jednoduchá otázka sebeovládání
Půjdeš nebo se poplazíš?


Zatížení páteře
Tíha naší vlastní roztříštěné páteře
Všichni máme nést kříž


Odmítni sdílet nebo se oddělit, radši pohřeb než izolován
Mrtvá váha se nesmí oddělit


Odolávej a odvracej se, braň a chraň jediný kousek
Toho, co je posvátné a čisté, božské a zasvěcené


Definuj sílu vůle vytrvalou bolestí
Vyřeš a urči důvod a příčinu
Tíživostí zpustošení


Views: 175

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz45947(Currently displayed)
Add text here