Before The Dawn - Fabrication
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186102
Page views in the last 7 days: 1
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


The best defense
Needs to be built alone
Gather the stones
And create your own
Like the time has told
Like the past has shown
Despite the fear we must stand alone


Destroy
To break the circle of lies and terminate
Everyone that dares to confront
My defense is strong


Bleed inside
Show no signs of weakness
Regardless of the discomfort
Submit yourself to this fabrication


Crawl inside
And be perfectly still
In solitude by your own will
The great escape
From the world around
Is to bury yourself below the ground


Views: 74

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz50696 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Nejlepší obhajoba
Potřebuje být sama
Posbírat kamení
A stvořit vlastní
Časy vypovězeny
Minulost ukázána
Opovrhovat strache, musíme stát sami


Zničit
Prolomit kruh lží a omezení
Každý, kdo se odváží čelit tomu
Má obhajoba je silná


Krvácet uvnitř
Neukazovat žádná znamení či slabost
Bez ohledu na nepohodlí
Připojit se k tomuto zřízení


Plazit se uvnitř
A stále být perfektní
V samotě vlastní vůlí
Velký útěk
Z okolního světa
Znamená pohřbít se pod zemí


Views: 74

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz75813(Currently displayed)
Add text here