Before The Dawn - Fallen World
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186094
Page views in the last 7 days: 0
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Countdown has begun
To the annihilation
Devastation beyond comprehension
Eradicating of all existence
The dawn of destruction


Downfall has begun
The revelation
Predicted the end of the world
Behold the pyres of the fallen world
The dawn of extermination


Witness the flames devouring the earth
Behold the pyres of the fallen world


Views: 162

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz16350 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Započal odpočet
Do vyhlazení
Zničení jaké nejde popsat
Vyhubí veškerou existenci
Úsvit zničení


Začátek úpadku
Odhalení
Konec světa byl předpovězen
Pohleďte na pohřební hranici padlého světa
Úsvit vyhlazení


Pohleďte na plameny požírající Zemi
Pohleďte na pohřební hranici padlého světa


Views: 162

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz99539(Currently displayed)
Add text here