Before The Dawn - Morning Sun
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186166
Page views in the last 7 days: 1
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


You can't carry me
I am too heavy inside
You don't have the strength
To get me untied
Beyond salvation
Don't really care at all
Unleash the tide
And let the waters fall


It broke me into little pieces
With edged razor sharp glass drawing my skin
Sharpened by my sins
Aim to rebuild with self-hatred and guilt


Save me
Form the morning sun
Rewrite my fate and let this life be undone


The ocean swallows me into the depths of ages
Darkness as old as the earth
Demons' hive
This crushing abyss
A bliss called life


At the edge of dawn forthcoming light will burn my
eyes and leave me blind
Solar flares torch my skin and wind blows the ashes away


Save me
Form the morning sun
Rewrite my fate and let this life be undone


Views: 169

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz98545 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Neuneseš mě
Uvnitř jsem příliš těžký
Nemáš tu sílu
Abys mě osvobodila
Za vykoupením
Se opravdu nestará
Osvobodit příliv
A nechat vody plout


Láme mě to na malé kousky
S jak břitva ostrými skly kreslícími po mé kůži
Naostřenými mými sny
Hozenými, aby znovu postavili sebe nenávist a vinu


Zachraň mě
Od ranního slunce
Oprav můj osud a odvolej tenhle život


Oceán požírá mě v hlubinách věků
Temnota stará jako země sama
Úl rémonů
Ta bouřlivá propast
Rozkoš jménem život


Na hranici úsvitu přicházející světlo spálí mé
oči a zanechá mě slepého
Sluneční paprsky pálí mou kůži a vítr odvává prach


Zachraň mě
Od ranního slunce
Oprav můj osud a odvolej tenhle život


Views: 169

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz97915(Currently displayed)
Add text here