Before The Dawn - The Wake
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186143
Page views in the last 7 days: 1
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


I reject the world around me
I decline this domain
I resign the mankind
With a misanthropic vein


I forsee the flames of the end
Ablazed on fire, ashes of the wake to come
Will soon blacken the sun above


This deathlike silence
Is the faint voice of defiance


Horde of the half-hearted fighters
Warriors feeble and frail
Legions that once stood proud
In front of the enemy
In battlefields of devastation
Now stand in line
For annihilation


Believe in my chosen isolation
My world of solitude is god forsaken


Views: 180

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz44656 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Odmítám svět kolem mě
Odmítám tuto oblast
Odstupuji od lidstva
S misantropickou krví


Předvídám plameny konce
Rozpálen ohněm, popel probuzení přichází
Brzy zčerná slunce nad námi


Tohle smrtelné ticho
Je slabým hlasem vzdoru


Horda nerozhodných bojovníků
Válečníci slabí a křehcí
Legie které kdysi hrdě stály
Před nepřítelem
Na bitevních polích devastace
Teď stojí v řadě
Kvůli zničení


Věřím ve svou zvolenou izolaci
Můj svět samoty je bohem opuštěný


Views: 180

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz17151(Currently displayed)
Add text here