Birdy - People Help The PeopleWrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 1419
Views in last 7 days: 11
Text and translation size:A- A A+

Sign in to add lyrics to your favorites


God knows what is hiding in those weak and drunken hearts
I guess you kissed the girls and made them cry
those Hardfaced Queens of misadventure
God knows what is hiding in those weak and sunken eyes
a Fiery throng of muted angels
Giving love and getting nothing back

People help the people
And if you're homesick, give me your hand and I'll hold it
People help the people
And nothing will drag you down
Oh and if I had a brain, Oh and if I had a brain
I'd be cold as a stone and rich as the fool
That turned, all those good hearts away

God knows what is hiding, in this world of little consequence
Behind the tears, inside the lies
A thousand slowly dying sunsets
God knows what is hiding in those weak and drunken hearts
I guess the loneliness came knocking
No one needs to be alone, oh save me

People help the people
And if you're homesick, give me your hand and I'll hold it
People help the people
Nothing will drag you down
Oh and if I had a brain, Oh and if I had a brain
I'd be cold as a stone and rich as the fool
That turned, all those good hearts away

People help the people
And if you're homesick, give me your hand and I'll hold it
People help the people
Nothing will drag you down
Oh and if I had a brain, Oh and if I had a brain
I'd be cold as a stone and rich as the fool
That turned, all those good hearts away


Views: 1420

Please log in to vote on the quality of the song

Added 30.3.2015
Edited: 30.3.2015
All original lyrics of this song:
sunamo (currently displayed)
Add text here

Sign in to add a song translation to your favorites


Bůh ví, co se skrývá v těch slabých a opilých srdcích
Hádám, že jsi ty dívky políbil a rozplakal je
ty královny nezdaru s tvrdou tváří
Bůh ví, co se skrývá v těch slabých a zapadlých očích
Ohnivý dav tlumených andělů
co dávají lásku a nedostávají nic zpět.

Lidé, pomáhejte lidem
A pokud se vám stýská po domově, podejte mi ruku a já ji chytnu
Lidé, pomáhejte lidem
A nic vás nestáhne dolů
Jo a kdybych měla rozum, kdybych měla rozum
Byla bych chladná jako kámen a bohatá jako ten blázen
který odmítnul všechna dobrá srdce

Bůh ví, co se skrývá ve světě malého významu
Za slzami, uvnitř lží
Tisíc pomalu umírajících západů slunce
Bůh ví, co se skrývá v těch slabých a opilých srdcích
Myslím, že osamělost klepe na dveře
Nikdo nepotřebuje být sám, oh zachraň mě

Lidé, pomáhejte lidem
A pokud se vám stýská po domově, podejte mi ruku a já ji budu držet
Lidé, pomáhejte lidem
A nic vás nestáhne dolů
Jo a kdybych měla rozum, kdybych měla rozum
Byla bych chladná jako kámen a bohatá jako ten blázen
který odmítnul všechna dobrá srdce

Lidé, pomáhejte lidem
A pokud se vám stýská po domově, podejte mi ruku a já ji budu držet
Lidé, pomáhejte lidem
A nic vás nestáhne dolů
Jo a kdybych měla rozum, jo kdybych měla rozum
Byla bych chladná jako kámen a bohatá jako ten blázen
který odmítnul všechna dobrá srdce


Views: 1420

Please log in to vote on the translation quality of the song

Added 30.3.2015
Edited: 30.3.2015
All translations for this song:
sunamo (currently displayed)
Add text here

Artist's most popular songs

The most popular songs from this album