Brandon Flowers - Between Me And You
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186082
Page views in the last 7 days: 2
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Between me and you
I've been thinking about the future and
Between me and you
I think I'm losing it now
Between me and you


I've been worried about the future and
Between me and you
I think I'm losing it now
And all my life, I've been told


Follow your dreams but the trail went cold
And the heart don't lie
And that's a good luck charm
But I'm watching it tear out of my arms


And there's a power in letting go
I guess I didn't want to let you know
These hours I'm working ain't nearly enough
And sometimes its like a bullet came and blasted me right of out of the blue


But I'm doing my best to not let it get between me and you
Between me and you
(Come on child)


I've been struggling to carry the weight
(Get up child)


Between me and you
(Come on child)


I think I'm losing it now
(You got to fly)


The first time that I saw your face
Time stood still
I found my place
Now I'm watching it tear right out of my arms


And there's a power in letting go
I guess I didn't want to let you know
These hours I'm working ain't nearly enough
And chasing every dollar girl is this what I was born to do?
But I'm doing my best not to let it get between me and you


I remember you in white in the garden
It's been trial after trial
Through the ringer in the back
At the window of this track
I was just too proud to know
(Come on child)
Cause there's a power in letting go


Never thought it'd be so hard
These hours I'm working ain't nearly enough
And sometimes its like a bullet came and blasted me right of out of the blue


And I feel like I've got nothing to show
And I've been wondering what I'm suppose to do
And I'm doing my best not to let it get
And I'm doing my best not to let it get


Between me and you


Views: 210

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz63923 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Mezi mnou a tebou
Myslel jsem na budoucnost
Mezi mnou a tebou
Myslím, že to ztrácím
Mezi mnou a tebou


Obávám se o budoucnost
Mezi mnou a tebou
Myslím, že to ztrácím
A celý můj život mi bylo říkáno


Následuj své sny, ale cesta byla chladná
A srdce nelže
A to je kouzlo pro štěstí
Ale sleduji jak se to trhá pryč z mých rukou


A existuje síla v nechání to být,
Asi jsem nechtěl, abys věděla
Tyto hodiny nepracuji téměř vůbec dost
A někdy je to jako by kulka letěla a vystřelila mě
přímo z toho smutného


Ale dělám mé nejlepší, aby se to nedostalo mezi mě a tebe
Mezi mě a tebe
(No tak, dítě)


Trápil jsem s s utáhnutím té váhy
(Zvedni se, dítě)


Mezi mnou a tebou
(No tak, dítě)


Myslím, že to ztrácím
(Musíš letět)


Poprvé, co jsem spatřil tvůj obličej
Čas se zastavil
Našel jsem své místo
Teď to sleduji jak se to trhá pryč z mých rukou


A existuje síla v nechání to být
Asi jsem nechtěl, abys věděla
Tyto hodiny nepracuji téměř vůbec dost
A honit každý dolar, holka, je to proč jsem byl narozen?
Ale dělám mé nejlepší, aby se to nedostalo mezi mě a tebe


Pamatuji si tě v bílé v zahradě
Byla to zkouška po zkoušce
Skrz zvonec vzadu
U okna na této trase
Byl jsem příliš pyšný, abych věděl
(No tak, dítě)
Protože existuje síla v nechání to být


Nikdy jsem nemyslel, že by to bylo tak těžké
Tyto hodiny nepracuji téměř vůbec dost
A někdy je to jako by kulka letěla a vystřelila mě
přímo z toho smutného


A cítím se, jako bych neměl co ukázat
A přemýšlel jsem, co mám udělat
A dělám mé nejlepší, nenechat to dostat se
A dělám mé nejlepší, nenechat to dostat se


Mezi mě a tebe


Views: 210

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz12094(Currently displayed)
Add text here