Brandon Flowers - Crossfire
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186114
Page views in the last 7 days: 1
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


There’s a still in the street outside your window
You’re keepin’ secrets on your pillow
Let me inside, no cause for alarm
I promise tonight not to do no harm
I promise you baby,I won't do you no harm


And we're caught up in the crossfire
Of heaven and hell
And were searching for shelter
Lay your body down


Watching you dress as you turn down the light
I forget all about the storm outside
Dark clouds roll their way over town
Heartache and pain came pouring down
Like hail, sleet and rain, yeah
They're handing it out


And we're caught up in the crossfire
Of heaven and hell
And were searching for shelter
Lay your body down


Tell the devil that he can go back from where he came
His fiery arrows drew their bead in vain.
And when the hardest part is over we'll be here
And our dreams will break the boundaries of our fear
Boundaries of our fear


Lay your body down
Lay your body down
Lay your body down
Lay your body down
Lay your body down
Lay your body down


Next to mine


Views: 212

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz42094 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Venku na ulici za tvým oknem je klid
Držíš svá tajemství pod polštářem
Dovol mi vstoupit, není důvod se bát
Přísahám, že dnes v noci nenadělám škodu
Slibuji ti, lásko, že nic nezničím


A jsme chyceni v křížové palbě
Nebe a pekla
A hledáme útočiště
Nech své tělo spočinout


Sleduji, jak se oblékáš, zatímco ty zhasínáš světlo
Zapomínám na všechnu tu bouři venku
Temná mračna se valí svou cestou přes město
Zármutek a bolest odtekla dolů jako
bouře, plískanice a déšť, ano,
oni ji rozsévají


A jsme chyceni v křížové palbě
Nebe a pekla
A hledáme útočiště
Nech své tělo spočinout


Řekni ďáblovi, že se může vrátit, odkud přišel
Jeho ohnivé šípy hledaly cíl marně
A až to nejhorší bude za námi, my budeme tady
A naše sny zlomí pouta našeho strachu
Pouta našeho strachu


Nech své tělo spočinout
(6x)


Vedle mého


Views: 215

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz88881(Currently displayed)
Add text here