Brandon Flowers - Hard Enough
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186142
Page views in the last 7 days: 5
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


You let me in to your life unaware that there was magic and fire in the night
And back then I was just a little boy
I made mistakes that caused you so much pain
All I know is that I'm older now


Some people think that it's best to refrain from the conventions of old-fashioned love
Their hearts are filled with holes and emptiness
They tell themselves that they're too young to settle down
Girl I promise you I'm older now


And this has been hard enough on you
I know it's been hard enough on me
In telling myself that I can roll with the changes


And when the water gets high above your head
Darling don't you see,
While this has been hard enough on you
It's been hard enough on me


I wasn't looking when we built these walls
When we spread my dreams at your feet
Let's not let times build the flood rise
Before my thoughts begin to run
I think I'm getting older now


And this has been hard enough on you
I know it's been hard enough on me
In telling myself that I can roll with the changes


And when the water gets high above your head
Darling don't you see,
While this has been hard enough on you
It's been hard enough on me


Can't stand the thought of another,talking to you sweet my dear
Where would I be tonight if you hadn't held me here, in your arms?


And this has been hard enough on you
I know it's been hard enough on me
In telling myself that I can't roll with the changes


And when the water gets high above your head
Darling don't you see,
While this has been hard enough on you
It's been hard enough on me


Views: 191

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz7909 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Vpustilas mě do svého života bez upozornění na magii a oheň v noci
To jsem byl ještě malý kluk
Udělal jsem chyby co způsobily tolik bolesti
Vše co vím je, že teď jsem starší


Někteří lidé si myslí, že je nejlepší zdržet se
úmluv staromódních lásek
Jejich srdce jsou naplněny dírami a prázdnotou
Říkají si, že jsou příliš mladí, aby se usídlili
Děvče, slibuji ti, že já už jsem starší


A bylo to pro tebe dost těžké
Vím, bylo to dost těžké i pro mě
V přiznání si, že se umím smířit se změnami


A když voda stoupne ti vysoko nad hlavu
Drahá, copak nevidíš
Zatímco pro tebe do bylo dost těžké
Bylo to dost těžké i pro mě


Nerozhlížel jsem se, když jsem stavěl tyhle zdi
Když jsme spřádali své sny k tvým nohám
Ať časy nenadzvednou půdu
Než se mé myšlenky rozutečou
Myslím, že stárnu


A bylo to pro tebe dost těžké
Vím, bylo to dost těžké i pro mě
V přiznání si, že se umím smířit se změnami


A když voda stoupne ti vysoko nad hlavu
Drahá, copak nevidíš
Zatímco pro tebe do bylo dost těžké
Bylo to dost těžké i pro mě


Neustojím pomyšlení na jiného, jak říká ti drahoušku, má drahá
Kde bych jen dnes byl, kdybys mě tehdy nedržela ve svém náručí?


A bylo to pro tebe dost těžké
Vím, bylo to dost těžké i pro mě
V přiznání si, že se umím smířit se změnami


A když voda stoupne ti vysoko nad hlavu
Drahá, copak nevidíš
Zatímco pro tebe do bylo dost těžké
Bylo to dost těžké i pro mě


Views: 191

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz71204(Currently displayed)
Add text here