Brandon Flowers - Jilted Lovers And Broken Hearts
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186154
Page views in the last 7 days: 13
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Hah. Hah. Hah. Hah. Hah Hah.
Is there anyone out there?
Somewhere I can belong
Man the city just stayed so kind tonight


I need a place to take refuge
See I been loving you blind
And I guess that made it hard for me to find


Now we were caught up in the middle of a worn out dream
I knew we were in trouble but baby I almost screamed
when I saw you dancing
On the moon now
I watched him spin you round and round
Why did you roll your dice? And show your cards?
Jilted lovers and broken hearts
You're flying away, while I'm stuck here on the ground


Is there anyone out there?
Somewhere I can belong
Man the city just stayed so kind,tonight


And if I had my suspicions
I kept them out of my heart
Just wished I would of known right from the start


That you'd be speaking in riddles and you're never coming back
You know I know we were in trouble but honey I almost cried
when I saw you dancing
On the moon now
I watched him spin you round and round
Why did you roll your dice? And show your cards?
Jilted lovers and broken hearts
You're out on the wind and I'm still waiting to be found.


You did a fine job of hiding
That crooked ace up your sleeve
You doubled down my direction
You kiss me on the cheek and leave
I followed you through the darkness
I followed you through the cold
Woman I will tell you one thing
You're gonna wish you could go back and fold


Why did you roll your dice? And show your cards?
Jilted lovers and broken hearts
You're flying away, while I'm stuck here on the ground


Why did you roll your dice? And show your cards?
Jilted lovers and broken hearts
You're out on the wind and I'm still waiting to be found.


Out in the wind
Only time can tell
You got something to remember I will
...
That's the bottom line
Jilted lovers and broken hearts


Views: 188

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz1526 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Hah. Hah. Hah. Hah. Hah Hah.
Je tu venku někdo?
Člověče, město dnes zůstává tak vlídné


Potřebuju nějaké útočiště
Vidíš, slepě jsem tě miloval
A hádám, že kvůli tomu jsem těžko zjišťoval


Teď jsme lapeni uprostřed obnošeného snu
Vím, že máme potíž, ale baby, skoro jsem křičel
když jsem tě spatřil tančit
Na měsíci
Sledoval jsem ho jak tebou otáčí a otáčí
Proč nevrhneš kostkami? A neukážeš své karty?
Opuštění milenci a zlomená srdce
Odlétáš, zatímco já jsem tady na zemi


Je tu venku někdo?
Někde, kam patřím
Člověče, město dnes zůstává tak vlídné


A pokud jsem měl podezření
Uchovával jsem je mimo srdce
Přál jsem si, abych to věděl už od začátku


Že jsi mluvila ve dvojsmyslech a že se nikdy nevrátíš zpátky
Víš, že vím, že máme potíž, ale drahá, skoro jsem plakal
když jsem tě viděl plakat
Na měsíci
Sledoval jsem ho jak tebou otáčí a otáčí
Proč nevrhneš kostkami? A neukážeš své karty?
Opuštění milenci a zlomená srdce
Jsi venku na větru a já stále čekám, že budu nalezen.


Podařilo se ti ukrýt se
To nečestné eso ve tvém rukávě
Obešla jsi mé instrukce
Políbila mě na líce a odešla
Následoval jsem tě temnotou
Následoval tě chladem
Jednu věc ti povím
Budeš si přát být tady a objímat mě


Proč nevrhneš kostkami? A neukážeš své karty?
Opuštění milenci a zlomená srdce
Odlétáš, zatímco já jsem tady na zemi


Proč nevrhneš kostkami? A neukážeš své karty?
Opuštění milenci a zlomená srdce
Jsi venku na větru a já stále čekám, že budu nalezen.


Venku na větru
Jen čas může vyprávět
Máš něco, co si budu pamatovat
...
To je konečná
Opuštění milenci a zlomená srdce


Views: 186

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz96535(Currently displayed)
Add text here