Brandon Flowers - Right Behind You
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186124
Page views in the last 7 days: 5
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


As by the door to get to Heaven
Seven trumpets big and bright
You hear it coming in the middle of the night
A caution to the children
Time to turn your crimson white


We’ve all got reservations
Trials will come suddenly
And without explanation
But you were born with goodness
You were born with goodness
Wherever you go now


I’m right behind you
In the light of hope
I’ll be beside you
On that dusty road
And if you get blind, well that’s alright
Wicked winds blow with grace and might
Cling to the ways of my name
When you touch the stone


Break your word over me
Sinking in the quicksand
Break your word
Don’t you see?
You’re breaking me down now


I’m right behind you
In the light of hope
I’ll be beside you on that dusty road
When no one expects you to deny
And no one accepts your reasons why
You cling to the ways of my name
When you touch the stone


No one expects you to deny
And no one accepts your reasons why
You cling to the ways of my name
When you touch the stone


Views: 122

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz75748 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Jako dveře k Nebesům
Sedm trumpet velkých a silných
Slyšíš je přibližovat se uprostřed noci
Varování dětem
Čas zbarvit tvůj karmín do běla


Máme všichni tajemství
Zkoušky přijdou náhle
A bez vysvětlení
Ale byl jsi narozen s dobrotou
Byl jsi narozen s dobrotou
Kamkoli jdeš


Jsem přímo za tebou
Ve světle naděje
Budu za tebou
Na té prašné cestě
A pokud oslepneš, to je v pořádku
Zvrácené větry vijí elegancí a silou
Lpi na mém jménu
Když se dotkneš kamene


Převal přese mě svá slova
Potom je v tekutém písku
Převal svá slova
Nevidíš to?
Stahuješ mě dolů


Jsem přímo za tebou
Ve světle naděje
Budu za tebou
Na té prašné cestě
A pokud oslepneš, to je v pořádku
Zvrácené větry vijí elegancí a silou
Lpi na mém jménu
Když se dotkneš kamene


Nikdo neočekává odpor
A nikdo nepřijme tvé důvody proč
Lpi na mém jménu
Když se dotkneš kamene


Views: 122

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz22001(Currently displayed)
Add text here