Brandon Flowers - Swallow It
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186205
Page views in the last 7 days: 5
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Seek out the light between
Time and confusion glowing up ahead
Instead of slipping through
You bit off more, much more than you could chew


You could not swallow it
No, baby you're not ready
Slow down and take the time to evolve
You could not swallow it
No, baby you're not ready
Slow down


We had a lot to learn
Table manners and grace, how to wait your turn
When time came to clear your slate
You had too much, had too much on your plate


You could not swallow it
No, baby you're not ready
Slow down and take the time to evolve
You could not swallow it
No, baby you're not ready
Slow down


Take your medicine and crawl before you walk
Think it through before you open your mouth to talk
Be an advocate of joy
Find your little heart's desire


Follow it
Woah, baby you're not ready
Slow down and take the time to evolve
You could not swallow it
No, baby you're not ready now
Slow down


No no, no no
Don't be afraid
This is your year
It's gonna be all right
You're a performer
Just take your time
But not too much time
No no, no no


Views: 125

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz62629 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Vyhledávat světlo mezi
Časem a zmatením planoucím před tebou
Namísto proklouzávání
Ukousl sis moc, moc než dokážeš pokousat


Nepolkneš to
Ne, nejsi připravená
Zpomal a vezmi si čas na vývoj
Nepolkneš to
Ne, nejsi připravená
Zpomal


Máme se hodně co učit
Chování u stolu a elegance, jak čekat na svůj díl
Když přišel čas očistit svůj návrh
Měl jsi příliš, příliš mnoho na talíři


Nepolkneš to
Ne, nejsi připravená
Zpomal a vezmi si čas na vývoj
Nepolkneš to
Ne, nejsi připravená
Zpomal


Vezmi si prášky a odplaz se, než si stoupneš
Promysli si to, než otevřeš ústa k mluvě
Buď advokátem radosti
Najdi touhu tvého malého srdce


Následuj ji
Woah, nejsi připravená
Zpomal a vezmi si čas na vývoj
Nepolkneš to
Ne, nejsi připravená
Zpomal


Ne, ne ne ne
Neboj se
Tohle je tvůj rok
Bude to v pořádku
Budeš umělkyní
Jen si najdi čas
Však ne příliš
Ne, ne ne ne


Views: 125

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz74877(Currently displayed)
Add text here