Brandon Flowers - The Clock Was Tickin
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186140
Page views in the last 7 days: 5
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


The teacher had you write a letter, you were eight years old
About the man that you’d become and the positions you’d hold
But this was long before you and Jackie Geronimo met in the Prelude Park at midnight
Now when it came to bells and whistles, Jackie did not lack
And when she kissed you on the kisser, boy, you kissed her back
Now you tell her that you love her and she cuts you slack
When you drink with your buddies on the weekend


And the weeks fly by and the years roll on
You spend your whole life dropping nickels in the bucket, wakin’ up at dawn
And while Jackie bestowed the joys of fingerlickin’
The clock up on the wall was tickin’


You got yourself a job cleaning hospital floors
But Jackie had a baby, then she had five more
They’d pay you just enough to drag your ass to the store
To buy bread, milk and Better Homes & Gardens
Jackie flips the pages and she dreams little dreams
A cottage in the country built with real wood beams
There’s a baby in the bedroom, he’s starting to scream
She holds him though he probably won’t remember it


And the weeks fly by and the years roll on
Sometimes dreams are all you got to keep you going when the day gets long
And you gave up so many just to make a livin’
That clock up on the wall was tickin’


Now the kids are all grateful when they left the nest
And Jackie wasn’t perfect but she did her best
You seize the opportunity to get you some rest
But you can’t sleep on account of screaming grandkids


The golden years are meant to leave a gleam in your eye
You’re starting to discover it’s a great big lie
They'll work you like a dog til you quit or you die
But you can’t quit cause Jackie needs the benefits


And the weeks fly by and the years roll on
They say patience is a virtue but the doctor says she don’t have long
You stood up and tried your damndest not to listen
But that clock up on the wall was tickin’


When they told you to clear the room, that’s when it hit you
You watched as the caravan took your sweetheart away
The arguments and fights and money troubles seem so worthless
As the kids throw yellow roses on her grave


And the weeks fly by and the years roll on
The house is quiet now and everything inside it seems to know she’s gone
There’s a picture of you both sixteen years old just kissing
And that clock up on the wall was tickin’


You always thought she had a chance and it was somewhere hidden
Now you’ve come to the conclusion that she never did
Not a chance, that is


Views: 140

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz35595 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Profesor řekl, že musíš napsat dopis, bylo ti 8
O člověku, jakým se staneš a pozicemi, za kterými si stojíš
Ale to bylo dlouho před tím, než ses ty a Jackie Geronimo setkali v Prelude Parku o půlnoci
Teď když přijde na zvony a piskot, Jackie nezaostává
A když tě políbí na rty, chlapče, polibek jí oplatíš
Teď jí pověz, že ji miluješ, a ona tě podřeže
Když o víkendu piješ s kámoši


A týdny letí a roky utíkají
Strávil jsi celý život odhazováním nikláků do vědra, probouzející se za úsvitu
A zatímco Jackie věnovala se olizování svých prstů
Hodiny na zdi odtikávaly


Máš práci, umýváš zem v nemocnici
Ale Jackie má dítě, pak dalších pět
Zaplatí ti akorát tak, abys dotáhl zadek do obchodu
Koupil chleba, mléko a Lepší Domovy a Zahrady
Jackie prochází stránky a sní své malé sny
Vilka postavená z pravého dřeva
Dítě v ložnici začalo křičet
Drží ho pevně, i když si to asi nepamatuje


A týdny letí a roky utíkají
Občas ti sny postačí k tomu, abys přežil dny, co se zdají být nekonečné
A vzdal se tolika abys mohl žít
Hodiny na zdi odtikávaly


A děti jsou vděčné, že opustily hnízdo
A Jackie nebyla perfektní, ale snažila se
Využil jsi možnosti odpočinku
Ale nemůžeš spát kvůli křičícím vnoučatům


Zlaté roky zanechávají jiskru ve tvém oku
Začínáš objevovat velkou lež
Zametli s tebou jako se psem, uteč nebo zemři
Ale neutečeš, protože Jackie potřebuje tvé peníze


A týdny letí a roky utíkají
Říkají, že trpělivost je ctnost, ale doktor říká, že nemá moc času
Stoupl jsi si a snažil ses neposlouchat
Ale hodiny na zdi odtikávaly


Když ti pověděli, abys vyčistil pokoj, zasáhlo tě to
Sledoval jsi, jak karavan odvážel tvou drahpu
Argumenty a hádky a potíže s penízy zdají se být tak nesmyslné
Když děti háží žluté růže na její hrob


A týdny letí a roky utíkají
Dům je tichý a vše uvnitř jako by vědělo, že ona je pryč
Je tu fotka, kde se jako 16ti letí líbáte
A hodiny na zdi odtikávaly


Vždy sis myslel, že měla šance, a ta byla někde ukryta
Teď jsi přišel k závěru, že ji nikdy neměla
Žádnou šanci


Views: 140

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz74487(Currently displayed)
Add text here