Brandon Flowers - Untangled Love
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186116
Page views in the last 7 days: 3
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Well let's say that now's the time to start
And blessed are the young at heart
She's just here to look the part
In the fruit of all this labor land
On Friday nights in football stands
Been fumbled by so many hands


I've been looking for untangled love
But it's hard to get a handle on
I always hoped I'd see the light
Break the bad luck in my life
Untangled love, yeah
I can see it in your eyes
Untangled love, oh


It's been 21 years since I left home
I've been looking for a place to call my own
I see the silver lining shining like polished gold


I've been looking for untangled love
But it's hard to get a handle on
And I always hoped I'd see the light
And break the bad luck in my life
Untangled love, yeah
I can see it in your eyes
Untangled love, true


Blue Skies
And if a landslide
Tumbles down today, I'm on your side
And if a twister and sweeps it all away
I'm on your side


Stay close, my love
This ain't right, look out trouble, we've had enough
I've been looking for untangled love
But it's hard to get a handle on
It took a lot of faith, it took a lot of lies
But I finally came to realize


Untangled love
I can see it in your eyes
Untangled love
You took me by surprise
Untangled love, yeah
I can see it in your eyes
Untangled love, true
Untangled love
I can see it in your eyes
Untangled love
You took me by surprise
Untangled love
It took me by suprise


Views: 138

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz18777 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Řekněme, že teď je čas začít
Požehnaní jsou ti, co jsou v srdci stále mladí
Ona je tu jen aby zapadla
Mezi plody této pracující země
Páteční noci, fotbalové stánky
Pomuchlána tolika rukami


Hledám jednoduchou lásku
Ale je těžké ji pochopit
Vždy jsem doufal, že uvidím to světlo
Rozbít neštěstí v mém životě
Jednoduchá láska
Vidím to v tvých očích
Jednoduchá láska


Je to 21 let, co jsem opustil domov
Hledám místo, které bych mohl nazvat svým vlastním
Vidím dobrý konec zářící jako naleštěné zlato


Hledám jednoduchou lásku
Ale je těžké ji pochopit
Vždy jsem doufal, že uvidím to světlo
Rozbít neštěstí v mém životě
Jednoduchá láska
Vidím ji v tvých očích
Jednoduchá láska


Modrá nebesa
A jestli se svah
Dnes sesune, jsem na tvé straně
A jestli to tornádo všechno odnese
Jsem na tvé straně


Zůstaň poblíž, má lásko
Tohle není správné, pozor potíže, my jsme měli dost
Hledám jednoduchou lásku
Ale je těžké ji pochopit
Chtělo to hodně víry, chtělo to hodně lží
Ale konečně jsem si uvědomil


Jednoduchá láska
Vidím ji v tvých očích
Jednoduchá láska
Zaskočila si mě
Jednoduchá láska
Vidím ji v tvých očích
Jednoduchá láska
Jednoduchá láska
Vidím ji v tvých očích
Jednoduchá láska
Zaskočila si mě
Jednoduchá láska
Zaskočila mě


Views: 138

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz59880(Currently displayed)
Add text here