Brokencyde - Kandyland
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186283
Page views in the last 7 days: 2
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


My butterfly, I’m happy when you’re with me.
You’re everything I see, and everything I need.
These broken wings, will guide our love through the sky.
And take us away from these nightmares.


And these broken wings, they make you taste so sweet.
Candy canes and kisses when I fall asleep.
Rainbows and wishes, you take me away.
To another place, so far away.
So far away.
So far away!


My butterfly, I’m happy when you’re with me.
You’re everything I see, and everything I need.
These broken wings, will guide our love through the sky.
And take us away from these nightmares.


(And these broken wings, they make you taste so sweet.
Candy canes and kisses when I fall asleep.)
And these broken wings, they make you taste so sweet.
Candy canes and kisses when I fall asleep.
Rainbows and wishes, you take me away.
To another place, so far away.
So far away.
So far away!


My butterfly, I’m happy when you’re with me.
You’re everything I see, and everything I need.
These broken wings, will guide our love through the sky.
And take us away from these nightmares.


From the kandyland (3x)
So don't save me!
From the kandyland (3x)
So don't save me!
From the kandyland (3x)
So don't save me!
I'm in kandyland (3x)
So don't save me!


My butterfly, I’m happy when you’re with me.
You’re everything I see, and everything I need.
These broken wings, will guide our love through the sky.
And take us away from these nightmares.


My butterfly, I’m happy when you’re with me.
You’re everything I see, and everything I need.
These broken wings, will guide our love through the sky.
And take us away from these nightmares.


Views: 308

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz24090 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Můj motýlku, jsem šťastný,když jsi se mnou.
Jsi vše,co jsem spatřil a vše co potřebuji.
Tahle zlomená křídla budou provádět naši lásku přes oblohu.
A vytrhne nás z těhle nočních můr.


A tahle zlomená křídla,dělají tě tak sladkou.
Sladkosti,hůlky a polibky,když usínám.
Duha a přání,odnášíš mne.
K dalšímu místu,tak daleko.
Tak daleko!
Tak daleko!


Můj motýlku, jsem šťastný,když jsi se mnou.
Jsi vše,co jsem spatřil a vše co potřebuji.
Tahle zlomená křídla budou provádět naši lásku přes oblohu.
A vytrhne nás z těhle nočních můr.


(A tahle zlomená křídla,dělají tě tak sladkou.
Sladkosti,hůlky a polibky,když usínám.)
A tahle zlomená křídla,dělají tě tak sladkou.
Sladkosti,hůlky a polibky,když usínám.
Duha a přání,odnášíš mne.
K dalšímu místu,tak daleko.
Tak daleko!
Tak daleko!


Můj motýlku, jsem šťastný,když jsi se mnou.
Jsi vše,co jsem spatřil a vše co potřebuji.
Tahle zlomená křídla budou provádět naši lásku přes oblohu.
A vytrhne nás z těhle nočních můr.


Z Kandylandu! (3x)
Tak mě nešetři!
Z Kandylandu! (3x)
Tak mě nešetři!
Z Kandylandu! (3x)
Tak mě nešetři!
Jsem v Kandylandu (3x)
Tak mě nešetři!


Můj motýlku, jsem šťastný,když jsi se mnou.
Jsi vše,co jsem spatřil a vše co potřebuji.
Tahle zlomená křídla budou provádět naši lásku přes oblohu.
A vytrhne nás z těhle nočních můr.


Můj motýlku, jsem šťastný,když jsi se mnou.
Jsi vše,co jsem spatřil a vše co potřebuji.
Tahle zlomená křídla budou provádět naši lásku přes oblohu.
A vytrhne nás z těhle nočních můr.


Views: 306

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz88767(Currently displayed)
Add text here