Building 429 - Bonfire
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186185
Page views in the last 7 days: 6
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


My mama always said I was born for this
And some people wouldn’t like that I was different
It never really mattered how hard it would be
Cause she filled me with love and the strength to lead.


She said, Oooohaa
That kid’s a flame
Said Ooooha
That kid’s a flame
He’s gonna burn something down if you get in his way


I came to, light it up
Light it up, light it up
If I was born to be a flame
Then I wanna light a bonfire
Light it up, light it up, light it up
If I was born to be a flame
Then I wanna light a bonfire
Let it burn, let it burn
Let it burn, let it burn
Let it burn, let it burn
I’m gonna burn something down if you get in my way


This is the shout out, this is my voice
Calling all the men, women, girls and boys
The dropouts, the losers, the hurt and the broke
Time to reclaim what the darkness has stole


Marching to the beat of a different drum
We live for the love without counting the cost
If you wanna be free then it’s time to go
Lift up your hands so the world will know


We came to light it up
Light it up, light it up
If we were born to be a flame
Then we’re gonna light a bonfire
Light it up, light it up, light it up
If we were born to be a flame
Then we’re gonna light a bonfire
Let it burn, let it burn
Let it burn, let it burn
Let it burn, let it burn
We’re gonna burn something down if you get in our way


We are not meant to be silent
We are alive just to shine
We are not meant to be quiet
We are the light of the world
We gotta light, light, light it up


Oooohaa
That kid’s a flame
Said Ooooha
That kid’s a flame
He’s gonna burn something down if you get in his way


We came to light it up
Light it up, light it up
If we were born to be a flame
Then we’re gonna light a bonfire
Light it up, light it up, light it up
If we were born to be a flame
Then we’re gonna light a bonfire
Let it burn, let it burn
Let it burn, let it burn
Let it burn, let it burn
We’re gonna burn something down if you get in our way


Views: 205

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz81417 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Moje máma vždy říkala, že jsem pro tohle byl stvořen
A někteří lidé by neměli rádi, že jsem byl jiný
Nikdy opravdu nevadilo, jak těžké to bude
Protože ona mě naplnila láskou a silou vést


Ona řekla, Oooohaa
Tohle dítě je plamen
řekla Ooooha
Tohle dítě je plamen
On něco spálí, pokud se mu postavíte do cesty


Přišel jsem, abych to zapálil
zapálil to, zapálil to
Jestliže jsem byl narozen, abych byl plamenem
Tak chci zapálit táborák
zapálit to, zapálit to, zapálit to
Jestliže jsem byl narozen, abych byl plamenem
Tak chci zapálit táborák
Nechat to shořet, nechat to shořet
Nechat to shořet, nechat to shořet
Nechat to shořet, nechat to shořet
Já něco spálím, pokud se mi postavíte do cesty


Tohle je výkřik, to je můj hlas
Volající všechny muže, ženy, dívky, chlapce
Odpadlíky, ztroskotance, zraněné a zlomené
Čas navrátit, co temnota ukradla


Pochodování do rytmu jiného bubnu
My žijeme pro lásku, nepočítáje náklady
Jestli chceš být volný, tak je čas jít
Pozvedni tvé ruce, tak bude svět vědět


Přišli jsme, abychom to zapálili
zapálili to, zapálili to
Jestliže jsme byli narozeni, abychom byli plamenem
Tak chceme zapálit táborák
zapálit to, zapálit to, zapálit to
Jestliže jsme byli narozeni, abychom byli plamenem
Tak chceme zapálit táborák
Nechme to shořet, nechme to shořet
Nechme to shořet, nechme to shořet
Nechme to shořet, nechme to shořet
My něco spálíme, pokud se nám postavíte do cesty


My nemáme být zticha
My jsme živí jen aby jsme zářili
My nemáme být potichu
My jsme světlem světa
My musíme zapálit, zapálit, zapálit to


Oooohaa
Tohle dítě je plamen
řekla Ooooha
Tohle dítě je plamen
On něco spálí, pokud se mu postavíte do cesty


Přišli jsme, abychom to zapálili
zapálili to, zapálili to
Jestliže jsme byli narozeni, abychom byli plamenem
Tak chceme zapálit táborák
zapálit to, zapálit to, zapálit to
Jestliže jsme byli narozeni, abychom byli plamenem
Tak chceme zapálit táborák
Nechme to shořet, nechme to shořet
Nechme to shořet, nechme to shořet
Nechme to shořet, nechme to shořet
My něco spálíme, pokud se nám postavíte do cesty


Views: 209

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz46465(Currently displayed)
Add text here