Bury Tomorrow - 1603
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186318
Page views in the last 7 days: 5
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Will I be left here, alone in sadness?
I feel the end now, I've gone and lost this.


When I think of you from time to time
I know the differences means I'll wait a while
Until the sun rises on your side of town
I hope the signal I had can still be found


I feel alone, I fear I won't get through this
All this has shown; the truth in the madness.
It's time to breahte and know that you've got it.
All this has shwown; the truth in the madness.


Will I be left here, alone in sadness?
I feel the end now, I've gone and lost this.


Can you not hear me? I can't keep trying...
I woudn't leave this without an ending.


I have had my thoughts. I'm sure you've had your dreams.
When your life has no plan, you don't need schemes.
You learn that the road is a home and when the strangers stare, you know you're never alone. (Never alone)


I feel alone, I fear I won't get through this
All this has shown; the truth in the madness.
It's time to breahte and know that you've got it.
All this has shwown; the truth in the madness.


Will I be left here, alone in sadness?
I feel the end now, I've gone and lost this.


Views: 368

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz37565 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Zůstanu tady, opuštěný, sám ve smutku?
Cítím konec, zmizel jsem a ztratil to.


Když na tebe čas od času pomyslím
Vím, že ty rozdíly znamenají, že chvíli počkám
Dokud slunce nevyjde na okraji města
Doufám, že stále uvidíš ten signál


Cítím se sám, bojím se, že to nezvládnu
Všechno se ukázalo; pravda v šílenství.
Je čas dýchat a vědět, že na to máš.
Všechno se ukázalo; pravda v šílenství.


Zůstanu tady, opuštěný, sám ve smutku?
Cítím konec, zmizel jsem a ztratil to.


Neslyšíš mě? Nemůžu se pořád snažit...
Neodešel bych bez ukončení.


Měl jsem své myšlenky. Jsem si jistý, že tys měla své sny.
Když tvůj život nemá plán, nepotřebuješ plánovat.
Naučíš se, že cesta je domov a když cizinci zírají, víš, že nikdy nejsi sám.
(Nikdy sám)


Cítím se sám, bojím se, že to nezvládnu
Všechno se ukázalo; pravda v šílenství.
Je čas dýchat a vědět, že na to máš.
Všechno se ukázalo; pravda v šílenství.


Zůstanu tady, opuštěný, sám ve smutku?
Cítím konec, zmizel jsem a ztratil to.


Views: 364

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz43100(Currently displayed)
Add text here