Cake - Friend Is A Fourletter Word
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186197
Page views in the last 7 days: 4
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


To me, coming from you,
Friend is a four letter word.
End is the only part of the word
That I heard.
Call me morbid or absurd.
But to me, coming from you,
Friend is a four letter word.
To me, coming from you,
Friend is a four letter word.
End is the only part of the word
That I heard.
Call me morbid or absurd.
But to me, coming from you,
Friend is a four letter word.


When I go fishing for the words
I am wishing you would say to me,
I'm really only praying
That the words you'll soon be saying
Might betray the way you feel about me.


But to me, coming from you,
Friend is a four letter word.


Views: 223

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz85329 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Pro mě, přicházejíc od tebe,
přítel je slovo čtyřpísenné,
"konec" je jediná část,
kterou jsem slyšel.
Nazvi mě morbidním nebo absurdním.
Ale pro mě, přicházejíc od tebe,
přítel je slovo čtyřpísenné,
Pro mě, přicházejíc od tebe,
přítel je slovo čtyřpísenné
"konec" je jediná část,
kterou jsem slyšel.
Nazvi mě morbidním nebo absurdním.
Ale pro mě, přicházejíc od tebe,
přítel je slovo čtyřpísenné.


Když jdu rybařit pro slova,
přeji si abys mně řekla...
Vážně se modlím,
aby ta slova, co brzy budeš říkat,
možná změnila způsob, jak o mě přemýšlíš.


Ale pro mě, přicházejíc od tebe,
přítel je slovo čtyřpísenné.


Views: 222

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz60467(Currently displayed)
Add text here