Carla Bruni - L'amoureuse
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186229
Page views in the last 7 days: 8
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Il semble que quelqu'un ait convoqué l'espoir
Les rues sont des jardins, je danse sur les trottoirs
Il semble que mes bras soient devenus des ailes
Qu'à chaque instant qui vole je puisse toucher le ciel
Qu'à chaque instant qui passe je puisse manger le ciel


Les clochers sont penchés, les arbres déraisonnent
Ils croulent sous les fleurs, au plus roux de l'automne
La neige ne fond plus, la pluie chante doucement
Et même les réverbères ont un air impatient
Et même les cailloux se donnent l'air important


{Refrain:}
Car je suis l'amoureuse, oui, je suis l'amoureuse
Et je tiens dans mes mains la seule de toutes les choses
Je suis l'amoureuse, je suis ton amoureuse
Et je chante pour toi la seule de toutes les choses
Qui vaille d'être là, qui vaille d'être là


Le temps s'est arrêté, les heures sont volages
Les minutes frissonnent et l'ennui fait naufrage
tout paraît inconnu, tout croque sous la dent
Et le bruit du chagrin s'éloigne lentement
Et le bruit du passé se tait tout simplement


Oh, les murs changent de pierres, le ciel change de nuages
La vie change de manières et dansent les mirages
On a vu, m'a-t-on dit, le destin se montrer
Il avait, mine de rien, l'air de tout emporter
Il avait ton allure, ta façon de parler


{au Refrain, x2}


Views: 283

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz34577 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Milenka
Zdá se, že někdo povolal naději
Ulice jsou zahrady, tančím na chodnících
Zdá se, že mé ruce se stanou křídly
Že ke každé chvíli, kterou létám se mohu dotknout nebe
A ke každé chvíli, kterou přelétávám mohu hltat nebe


…… …..se skloní, stromy blábolí
Otřásají se pod květy, v již rezavém podzimu
Sníh víc netaje, déšt´ sladce zpívá
A dokonce lampičky mají netrpělivý vzduch
A dokonce kamínky si dávají důležitý vzduch


(Refrén)
Neboť jsem milenka, ani, jsem milenka
A já držím v mých rukou jedinou ze všech věcí
Jsem milenka, jsem tvá milenka
A zpívám pro tebe jedinou ze všech věcí
Že …………………


Čas dorazil, hodiny jsou rozptýlené
Minuty se chvějí a nuda ztroskotala
Všichni se zdají ….. , všichni chroustají pod zuby
A hluk mrzoutů se pomalu vzdaluje
A hluk minulosti mlčí vše jednoduše


Oh, zdi mění kameny, nebe mění oblaky
Život mění způsoby a tančí přeludy
Je viděno, říká mi, osud se ukáže
Měl, důl ničeho, vzduch všechno odnáší
Měl tvůj krok, tvůj způsob mluvení


(Refrén 2x)


Views: 285

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz19984(Currently displayed)
Add text here