Carla Bruni - Salut Marin
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186267
Page views in the last 7 days: 5
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Salut marin, bon vent à toi
Tu as fait ta malle
Tu as mis les voiles
Je sais que tu ne reviendras pas
On dit que le vent des étoiles
Est plus salé qu'un alizé
( Est plus salé qu'un alizé )
Plus entêtant qu'un mistral
( Plus entêtant qu'un mistral )
Au revoir marin, tu vas manquer
( Au revoir marin, tu vas manquer )
Tes yeux bleus, ton air d'amiral


Salut marin, bon vent à toi
J'te dis bon vent, mais ça m'fait mal
Car marin tu emportes avec toi
Toute notre enfance de cristal
Et notre jeunesse de miel
( Et notre jeunesse de miel )
Et tous nos projets d'arcs-en-ciel
( Et tous nos projets d'arcs-en-ciel )
Et du Cap Horn à Etretat
( Du Havre aux plages de Goa )
L'horizon à toi se rappelle


Vous les marins, vous êtes ainsi
( Vous ne savez rien d'autre que partir )
Vous les marins, vous êtes cruels
( Vous nous laissez au large de vos souvenirs )
Vous les marins, vous êtes sans coeur
( Vous préférez la mer à vos amis )
Et les sirènes de chaque port
( A vos mères, à vos femmes et à vos soeurs )
La vie marin, passe sans bruits
Comme autrefois, toute en secousses


Quelquefois c'est le ou les déroulis
Et quelques fois, la vague est douce
Alors je fais comme il se doit
( Alors je fais comme il se doit )
Je vis tranquille au bord d'un précipice
( Tranquille au bord, d'un précipice )
Marin tu serais fier, je crois
( Marin tu serais fier, je crois )
Je vis de face le vent aux trousses
Tout comme toi


Views: 279

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz77163 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Ahoj námořníku, dobrý vítr tobě
Zabalil sis svůj kufr
Zvedl jsi plachty
Vím že se nevrátíš
Říkáme že vítr hvězd
Je slanější než pasát
(je slanější než pasát)
Omamnější než mistrál
(Omamnější než mistrál)
Sbohem námořníku, budeš mi chybět
(Sbohem námořníku, budeš mi chybět)
Tvé modré oči, tvůj admirálský vzhled


Ahoj námořníku, dobrý vítr tobě
Říkám ti dobrý vítr, ale bolí mě to
Protože námořníku ho vezmeš s sebou
Celé naše křišťálové dětství
A naše medové mládí
(A naše medové mládí)
A všechny naše duhové plány
(A všechny naše duhové plány)
A mys Horn v Etretatu
(Havre v kraji Goa)
Obzor tě volá


Vy námořníci, vy jste jaksi
(Neznáte nic jiného než odjezd)
Vy námořníci, vy jste krutí
(Necháváte nám spoustu vzpomínek)
Vy námořníci, vy jste bez srdce
(Dáváte přednost moři před přáteli)
A sirény v každém přístavu
(pro vaše matky, pro vaše ženy a pro vaše sestry)
Život námořníka, odehrává se bez hluku
Jako jindy, celý v otřesech


Několikrát je to místo nebo ta místa
A několikrát, vlna je něžná
Tak dělám tak jak se musí
(Tak dělám tak jak se musí)
Žiji klidně na břehu propasti
(Žiji klidně na břehu propasti)
Námořníku jsi hrdý, věřím
(Námořníku jsi hrdý, věřím)
Žiji s větrem v patách
Úplně jako ty


Views: 279

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz75821(Currently displayed)
Add text here