Cher Lloyd - Activated
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186422
Page views in the last 7 days: 0
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


(Ooh.... I'm charged up, I'm getting activated!)
Ooh.... I'm charged up, I'm getting activated!


Heads high, kill 'em with a no-no-no-no
Inside, that's how we be
Inside, tell 'em we don't wanna follow
Let 'em talk, let 'em talk, 'bout me
No fucks, swinging from the balcony with
Two cups, one in each hand
So up, tell the DJ hit the button
Load it up, load it up, my man...!


Leave me unattended, I'm an animal
Juice and gin, I'm mixin' all my chemicals
Uh-uh-uh-uh, I'm running out of syllables
1, 2, 3, 4 I'm about to let it go!¨


They like ooh they like ooh like ooh!
Baby, just wait I'm in
When I do the damn thing, just watch me
When I do the damn thing, just watch me
They like ooh they like ooh like ooh
Hold up I ain't done yet
When I do the damn thing, just watch me...
When I do the damn thing, just watch me...


(Ooh.... I'm charged up, I'm getting activated!)
Ooh.... I'm charged up, I'm getting activated!


Gold links, that's what I call chain reaction
Don't think, we gon' slow down
This drink threw me the automatic
Revvin' up, revvin' up, lights out
Vroom...They don't see me comin'!
They don't see me comin'!
Vroom...They don't see me comin'!
They don't see me comin'!


Leave me unattended, I'm an animal
Juice and gin, I'm mixin' all my chemicals
Uh-uh-uh-uh, I'm running out of syllables
1, 2, 3, 4 I'm about to let it go


They like ooh they like ooh like ooh
Baby, just wait I'm in
When I do the damn thing, just watch me
When I do the damn thing, just watch me
They like ooh they like ooh like ooh
Hold up I ain't done yet
When I do the damn thing, just watch me
When I do the damn thing, just watch me


They like ooh they like ooh like ooh
Baby, just wait I'm in
When I do the damn thing, just watch me
When I do the damn thing, just watch me


They like ooh they like ooh like ooh
Baby, just wait I'm in
When I do the damn thing, just watch me
When I do the damn thing, just watch me
They like ooh they like ooh like ooh
Hold up I ain't done yet
When I do the damn thing, just watch me
When I do the damn thing, just watch me


(Ooh.... I'm charged up, I'm getting activated!)
Ooh.... I'm charged up, I'm getting activated!


Views: 378

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz31847 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


(Ooh ...jsem nabitá, aktivuji se!)
Ooh ...jsem nabitá, aktivuji se!


Hlavy vzhůru, přišla jsem sem s ne-ne-ne-ne
Uvnitř, tam můžeme být
Uvnitř, řekni jim, že nebudeme následovat
Nech je mluvit, nech je mluvit o mně
Žádné šukání, houpajíce se z balkónu s
Dvěma šálky, každý v jedné ruce
Tak nahoru, řekni DJ ať to vosolí
Zesil to, zesil to, můj chlape...!


Nech mě bez dozoru, jsem zvíře
Džus a gin, mixuju všechny mé chemikálie
Uh-uh-uh-uh, docházejí mi slabiky
1, 2, 3, 4, chystám se to nechat být!


Dělají ooh, dělají ooh, jakože ooh!
Zlato, čekej, jsem uvnitř
Když dělám zatracené věci, jen mě sleduj
Když dělám zatracené věci, jen mě sleduj
Dělají ooh, dělají ooh, jakože ooh
Počkej, nejsem hotová
Když dělám zatracené věci, jen mě sleduj
Když dělám zatracené věci, jen mě sleduj


(Ooh ...jsem nabitá, aktivuji se!)
Ooh ...jsem nabitá, aktivuji se!


Zlaté linky, které nazývám řetězovou reakcí
Nemysli si, že zpomalíme
Tenhle drink mě vyhodí do automatiky
pokračujme, pokračujme, zhasni
Vroom ...nevidí mě přicházet!
Nevidí mě přicházet!
Vroom ...nevidí mě přicházet!
Nevidí mě přicházet!


Nech mě bez dozoru, jsem zvíře
Džus a gin, mixuju všechny mé chemikálie
Uh-uh-uh-uh, docházejí mi slabiky
1, 2, 3, 4, chystám se to nechat být!


Dělají ooh, dělají ooh, jakože ooh!
Zlato, čekej, jsem uvnitř
Když dělám zatracené věci, jen mě sleduj
Když dělám zatracené věci, jen mě sleduj
Dělají ooh, dělají ooh, jakože ooh
Počkej, nejsem hotová
Když dělám zatracené věci, jen mě sleduj
Když dělám zatracené věci, jen mě sleduj


Dělají ooh, dělají ooh, jakože ooh!
Zlato, čekej, jsem uvnitř
Když dělám zatracené věci, jen mě sleduj
Když dělám zatracené věci, jen mě sleduj


Dělají ooh, dělají ooh, jakože ooh!
Zlato, čekej, jsem uvnitř
Když dělám zatracené věci, jen mě sleduj
Když dělám zatracené věci, jen mě sleduj
Dělají ooh, dělají ooh, jakože ooh
Počkej, nejsem hotová
Když dělám zatracené věci, jen mě sleduj
Když dělám zatracené věci, jen mě sleduj


(Ooh ...jsem nabitá, aktivuji se!)
Ooh ...jsem nabitá, aktivuji se!


Views: 386

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz90748(Currently displayed)
Add text here