Christina Aguilera - Blessed
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186073
Page views in the last 7 days: 0
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


When I think, how life used to be;
Always walking in the shadows.
Then I look, at what you've given me;
I feel like dancing on my tip-toes.


I must say everyday I wake
When realize you're by my side;
I know I'm truly...


Blessed for everything you've given me;
Blessed for all the tenderness you show;
Do my best with every breath that's in me;
Blessed to make sure you never go.


There are times, that I test your faith,
'til you think you might surrender.
Baby I'm, I'm not ashamed to say,
that my hopes will grow in splendor


You walked by in the nick of time
looking like an answered prayer
You know I'm truly...


Blessed for everything you've given me;
Blessed for all the tenderness you show;
Do my best with every breath that's in me;
Blessed to make sure you never go.


Blessed with love and understanding;
Blessed when I hear you call my name; (Hear* you call my name)
Do my best with faith that's never-ending;
Blessed to make sure you feel the same.


Deep inside of me you fill me with your gentle* touch...
You know I'm truly


Blessed for everything you've given me;
Blessed for all the tenderness you show;
Do my best with every breath that's in me;
Blessed to make sure you never go.


Views: 96

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz37565 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Když přemýšlím, jaký by měl být život
Vždycky kráčím ve stínu
Pak se podívám na to, cos mi dal
Cítím se, jako bych tancovala na špičkách


Každý den, když se probudím, musím říct
Když si uvědomím, že jsi vedle mě
Vím, že jsem upřímně...


Blažená za všechno, cos mi dal
Blažená za všechnu něhu, kterou jsi prokázal
Dělám to nejlepší s každým nádechem, který je ve mně
Blažená za ujištění, že nikdy neodejdeš


Jsou chvíle, kdy prověřuju tvoji věrnost
Dokud si nemyslíš, že se asi vzdávám
Zlato, nestydím se říct
Že moje naděje vyrostly v nádheru


Přišel jsi jen tak tak
Vypadal jsi jako zodpovězená motlidba
Víš, že jsem upřímně...


Blažená za všechno, cos mi dal
Blažená za všechnu něhu, kterou jsi prokázal
Dělám to nejlepší s každým nádechem, který je ve mně
Blažená za ujištění, že nikdy neodejdeš


Blažená láskou a pochopením
Blažená, když tě slyším volat mé jméno (Slyším tě volat mé jméno)
Dělám to nejlepší s vírou, která je nekonečná
Blažená za ujištění, že cítíš to samé


Hluboko v nitru mě naplňuješ svými něžnými doteky...
Víš, že jsem upřímně


Blažená za všechno, cos mi dal
Blažená za všechnu něhu, kterou jsi prokázal
Dělám to nejlepší s každým nádechem, který je ve mně
Blažená za ujištění, že nikdy neodejdeš


Views: 102

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz19053(Currently displayed)
Add text here