Christmas Carols - When A Child Is Born
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186845
Page views in the last 7 days: 3
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


A ray of hope flickers in the sky,
A tiny star lights up way up high,
All across the land dawns a brand new morn -
This comes to pass when a child is born.

A silent wish sails the seven seas,
The winds of change whisper in the trees
And the walls of doubt crumble tossed and torn -
This comes to pass, when a child is born.

A rosy hue settles all around,
You got the feel you re on solid ground,
For a spell or two no one seems forlorn,
This comes to pass when a child is born.

Spoken:
And all of this happens because the world is waiting,
Waiting for one child. Black, white, yellow? No one knows.
But a child that will grow up and turn tears to laughter,
Hate to love, war to peace and everyone to everyone s neighbour,
And misery and suffering will be words to be forgotten forever.

It s all a dream, an illusion now.
It must come true sometime soon somehow.
All across the land dawns a brand new morn -
This comes to pass when a child is born.Views: 802

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz3103 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Paprsek naděje bliká na obloze,
Malá hvězda svítí tak vysoko,
Po celé zemi svítá nové ráno,
Toto se stane když se narodí dítě.

Tiché přání plachtí se do sedmi moří,
Vítr změny šeptá ve stromech,
A stěny pochybností se zhroutí a roztrhají,
Toto se stane když se narodí dítě.

Růžový odstín je všude kolem,
Ty máš pocit že stojíš pevně na zemi,
Pro zázrak nebo dva nejsi opuštěný,
Toto se stane když se narodí dítě.

Mluvené:
Všechno toto se děje,
Protože svět čeká,
Čeká na jedno dítě.
Černé, bílé, žluté? Nikdo neví,
Ale bude to dítě které vyroste a promění slzy na smích,
Nenávist na lásku, válku na mír,
Pro každého s každým.
A bída a utrpení budou slova na které se zapomene navždy.

Toto všechno je sen, iluze nyní,
Ale brzo se to stane pravdou nějak,
Po celé zemi svítá nové ráno,
Toto se stane když se narodí dítě.Views: 782

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz55699(Currently displayed)
Add text here