Chuck Ragan - For Broken Ears
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186299
Page views in the last 7 days: 2
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Where are the ones who carry their guns
To the far away lands with the blackened suns
From the smoke and narrow minds
The half-truth trails and holy lies
Of an empty heart and overflowing mouth
A plastic smile and a coward’s frown
Repercussions come around
When the word named free burns to the ground somehow


Where are the deaf and where are the dumb
From the side of the tracks
Where no reason comes from
And the tables never bare
The water runs and mamas always there
So who separates the world from the start
Where such words would come and such thoughts would cause
A shot heard round the world
Or just as sad never heard at all


So down, down, down like a ball of flames
To the rotten core filling up with names of hypocrites.
What a massive list
Don’t exclude yourself from it
Don’t compromise administration lies
Carried out and covered up with time
Carried out and turned around to shine
Or high on a pedestal of broken lives


Compassion speaks loud for itself
Falls on broken ears and off the value shelf
Into the dirt left to the wind
Coming up strong ready to begin
To obliterate the word from the start
Where such ideas come and such ideas cause
A spark that’ll set a blaze
And leave the embers red until the end of days


So down, down, down like a ball of flames
To the rotten core filling up with names of hypocrites.
What a massive list
Don’t exclude yourself from it
Don’t compromise administration lies
Carried out and covered up with time
Carried out and turned around to shine
Or high on a pedestal of broken lives
Where are the ones who carry their guns
To the far away lands with the blackened suns
From the smoke and narrow minds
The half-truth trails and holy lies
Of an empty heart and overflowing mouth
A plastic smile and a coward’s frown
Repercussions come around
When the word named free burns to the ground somehow


Views: 253

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz80062 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


kde jsou ti, co nosí zbraně
do vzdálených zemí se zatemnělými slunci
od kouře a omezených myslí.
Polopravdivý cestičky a svatý lži
z prázdnýho srdce a přetékajících úst,
plastovýho úsměvu a mračení se zbabělců.
Následky se dostaví
když svět zvaný svobodný shoří do základů
nějak


kde jsou ti hluší a kde jsou ti němí
stranou cest
kde nepřichází důvody
a kde stoly nejsou nikdy holé.
Voda teče a máma je pořád tu,
tak oddělil svět od začátku
kde takový slova přicházejí a takový myšlenky
můžou způsobit
ránu, která je slyšet po celým světe anebo, jak se říká, takovou, jakou nikdy nikdo neslyšel


Tak dolů dolů dolů jako ohnivá koule,
do schnilýho jádra nacpanýho jmény pokrytců,
opravdu pořádný seznam
rozhodně se z něj nevylučuji
nekompromituji administrativní lži
vynesený na povrch překrytý časem
vynesený na povrch a natočený aby zářily
nebo vysoko na podstavci ze zničených životů.


soucit mluví hlasitě sám za sebe
padá na zničené uši mimo žebříček hodnot
do špíny zanechán větru
přichází silný připravený začít
vymazávat svět od začátku
tam, kde takový nápady vznikají a kde takový nápady způsobují
jiskru která založí požár
a nechá uhlíky žhavý až do konce dní


Tak dolů dolů dolů jako ohnivá koule,
do schnilýho jádra nacpanýho jmény pokrytců,
opravdu pořádný seznam
rozhodně se z něj nevylučuji
nekompromituji administrativní lži
vynesený na povrch překrytý časem
vynesený na povrch a natočený aby zářily
nebo vysoko na podstavci ze zničených životů.
kde jsou ti, co nosí zbraně
do vzdálených zemí se zatemnělými slunci
kouře a omezených myslí.
Polopravdivý cestičky a svatý lži
z prázdnýho srdce a přetékajících úst,
plastový úsměvu a zbabělců zamračení.
Následky se dostaví
když svět zvaný svobodný shoří do základů
nějak


Views: 252

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz95958(Currently displayed)
Add text here