Clutch - The Mob Goes Wild
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186200
Page views in the last 7 days: 21
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Please allow me to adjust my pants
So that I may dance the good time dance
And put the onlookers and innocent bystanders into a trance


Give disease so the swine will marry and propagate lies.
Tough luck for elected officials. The beast you see got fifty eyes
Bring it on home, spread the wealth. Play it cool, the hand's been dealt
Now, all the odds are in our favor. Save the victory speeches for later


Streets on fire, the mob goes wild


21 guns, box made of pine, letter from the government sealed and signed
Delivered Federal Express on your mother's doorstep


Condoleeza Rice is nice, but I prefer A-Roni
And that man on the T.V. who speaks to the dead, you know that man's a phony
Everybody move to Canada and smoke lots of pot.
Everybody move to Canada right now. Here's how we do it:
Bum rush the border guard before he and his dog ever knew it


Streets on fire, the mob goes wild


21 guns, box made of pine, letter from the government sealed and signed
Delivered Federal Express on your mother's doorstep


Views: 230

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz12433 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Dovolte mi, prosím, upravit si kalhoty
Abych mohl začít tančit – skvělý čas pro tanec
A uvést diváky a nevinné kolemjdoucí do transu


Dejte nemoc, aby se svině mohly ženit a propagovat své lži
Smůla pro volené představitele, šelma kterou vidíte má 50 očí
Přiveďte ho domů, rozdělte bohatství, hrajte v klidu, vyřešeno ručně
Teď jsou šance v náš prospěch, vítězné proslovy nechte na později


Ulice jsou v ohni, dav šílí


21 zbraní, krabice z borovice, dopis od vlády zalepený a podepsaný
Dodává Federal Express na práh tvé matky


Condoleezza Rice je hezká, ale já preferuju A-Roni
A ten člověk z TV, co mluví s mrtvými, víš, že je falešný
Každý zdrhnul do Kanady, kouřit a potit se
Každý zdrhnul do Kanady, a teď jak to děláme:
Bum, rychle – než to vůbec celník a jeho pes zjistí


Ulice jsou v ohni, dav šílí


21 zbraní, krabice z borovice, dopis od vlády zalepený a podepsaný
Dodává Federal Express na práh tvé matky


Views: 230

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz92698(Currently displayed)
Add text here