Coldplay - Christmas Lights
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 413
Page views in the last 7 days: 1
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Christmas night, another fight
Tears we cried a flood
I?ve got all kinds of poison in
Poison in my blood

I took my feet
To Oxford Street
Just trying to right a wrong
Just walk away
Those windows say
But I can't believe she's gone

When you're still waiting for the snow to fall
It doesn't really feel like Christmas at all

Up above candles on air flicker
Oh they flicker and they float
But I'm up here holding on
To all those chandeliers of hope

Like some drunken Elvis singing
I go singing out of tune
Saying how I always loved you darling
And I always will

Oh when you're still waiting for the snow to fall
It doesn't really feel like Christmas at all

Still waiting for the snow to fall
It doesn't really feel like Christmas at all

Those Christmas lights
Light up the street
Down where the sea and city meet
May all your troubles soon be gone
Oh Christmas lights keep shining on

Those Christmas lights
Light up the street
Maybe they'll bring her back to me
Then all my troubles will be gone
Oh Christmas lights keep shining on

Oh Christmas lights
Light up the street
Light up the fireworks in me
May all your troubles soon be gone
Oh Christmas lights keep shining on


Views: 412

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz51605 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Vánoční noc, další hádka
Slzy, které jsme vyplakali - hotová povodeň
Dostal jsem všechny druhy jedu,
Které mi teď kolují v krvi

Nohy mě unášejí
Po Oxford Street
A já se snažím napravit to špatné
'Jdi pryč'
Našeptávají mi výlohy
Ale já nemůžu uvěřit, že je pryč

Když stále čekáš, že napadne sníh
Vůbec to nevypadá jako Vánoce

Nad námi poblikávají svíčky
Blikají a plují oblohou
Ale já jsem tady dole a držím
Všechny ty lampiony naděje

Jako nějaký opilý imitátor Elvise
Zpívám falešně
O tom, jak moc jsem tě vždy miloval miláčku
A vždy budu

Když stále čekáš, že napadne sníh
Vůbec to nevypadá jako Vánoce

Stále čekám, že napadne sníh
Vůbec to nevypadá jako Vánoce

Ty vánoční světla
Rozzářily ulice
Dolů, kde se setkává moře s městem
Kéž všechny tvoje trable zmizí
Oh vánoční světla nepřestávejte zářit

Ty vánoční světla
Rozzářily ulice
Možná mi ji přivedou zpátky
Potom budou všechny moje problémy minulostí
Oh vánoční světla nepřestávejte zářit

Oh vánoční světla
Rozzářily ulice
Zažehly ve mě ohňostroj
Kéž všechný tvoje trable zmizí
Oh vánoční světla nepřestávejte zářit


Views: 410

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz90040(Currently displayed)
Add text here