Connie Talbot - Ben
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186100
Page views in the last 7 days: 0
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Ben, the two of us need look no more
We both found what we were looking for
With a friend to call my own
I´ll never be alone
And you, my friend, will see
You´ve got a friend in me
(you´ve got a friend in me)


Ben, you´re always running here and there
You feel you´re not wanted anywhere
If you ever look behind
And don´t like what you find
There´s one thing you should know
You´ve got a place to go
(you´ve got a place to go)


I used to say "I" and "me"
Now it´s "us", now it´s "we"
I used to say "I" and "me"
Now it´s "us", now it´s "we"
Ben, most people would turn you away
I don´t listen to a word they say
They don´t see you as I do
I wish they would try to
I´m sure they´d think again
If they had a friend like Ben
(a friend) Like Ben
(like Ben) Like Ben


Views: 180

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz43903 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Bene, my dva není potřeba hledat nic víc
Oba jsme našli to, co jsme hledali
S přítelem volat mé vlastní
Nikdy nebudu sám
A ty, můj přítel, uvidíš
Máš přítele ve mně
(Máš přítele ve mně)


Ben,cesta kterou jste vždy běhal sem a tam
Máte pocit, že jste chtěl, nikde není
Pokud jste se někdy podívaly za
A nelíbí se vám, co najdete
Je tu jedna věc, kterou byste měli vědět
Máte kam jít
(máte kam jít)


Kdysi jsem řekl: "Já" a "mě"
Nyní je to "my", nyní je to "my"
Kdysi jsem řekl: "Já" a "mě"
Nyní je to "my", nyní je to "my"
Ben, většina lidí by zase vás
Nemám poslouchat na slovo, říkají
Nejedná se vidím jako já
Přál bych si, že by se pokusit
Jsem si jistá, že bych znovu přemýšlet
Kdyby známému jako Ben
(přítele) jako Ben
(jako Ben) Stejně jako Ben


Views: 180

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz42647(Currently displayed)
Add text here