Connie Talbot - Hero
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186121
Page views in the last 7 days: 0
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Let me be your hero...


Would you dance
if I asked you to dance?
Would you run
and never look back?
Would you cry
if you saw me crying?
And would you save my soul, tonight?


Would you tremble
if I touched your lips?
Would you laugh?
Oh please tell me this.
Now would you die
for the one you loved?
Hold me in your arms, tonight.


I can be your hero, baby.
I can kiss away the pain.
I will stand by you forever.
You can take my breath away.


Would you swear
that you'll always be mine?
Or would you lie?
would you run and hide?
Am I in too deep?
Have I lost my mind?
I don't care...
You're here tonight.


I can be your hero, baby.
I can kiss away the pain.
I will stand by you forever.
You can take my breath away.


Oh, I just want to hold you.
I just want to hold you, oh yeah
Am I in too deep?
Have I lost my mind?
I don't care...
You're here tonight.


I can be your hero, baby.
I can kiss away the pain.
I will stand by your forever.
You can take my breath away.


I can be your hero.
I can kiss away the pain.
And I will stand by you forever.
You can take my breath away.
You can take my breath away.


I can be your hero.


Views: 178

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz31993 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Nech mě být tvým hrdinou...


Tančila bys,
kdybych tě o to požádal?
Běžela bys
a nikdy se neotočila zpět?
Plakala bys,
kdybys mě viděla plakat?
Zachráníš dnes mou duši?


Chvěla by ses,
kdybych se dotkl tvých rtů?
Smála by ses?
Oh, prosím řekni mi to.
Dokázala bys zemřít,
pro někoho,koho miluješ?
Drž mě dnes ve svých rukou.


Můžu být tvým hrdinou, broučku.
Můžu zlíbat tvojí bolest.
Zůstanu s tebou navždy.
Můžeš mi vzít dech.


Přísaháš,
že vždy budeš mou?
Mohla bys lhát?
Mohla bys běžet a skrývat se?
Jsem příliš hluboko?
Ztratil jsem rozum?
Nezajímá mě to,
dneska jsi tu ty.


Můžu být tvým hrdinou, broučku.
Můžu zlíbat tvojí bolest.
Zůstanu s tebou navždy.
Můžeš mi vzít dech.


Oh,Chci tě jen držet.
Chci tě jen držet,oh yeah.
Jsem příliš hluboko?
Ztratil jsem rozum?
Víte,nezajímá mě to,
dnes jsi tady ty.


Můžu být tvým hrdinou, broučku.
Můžu zlíbat tvoji bolest.
Zůstanu s tebou navždy.
Můžeš mi vzít dech.


Můžu být tvým hrdinou.
Můžu zlíbat tvoji bolest.
Zůstanu s tebou navždy.
Můžeš mi vzít dech.
Můžeš mi vzít dech.


Můžu být tvým hrdinou.


Views: 178

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz24928(Currently displayed)
Add text here