Connie Talbot - I Have Nothing
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186082
Page views in the last 7 days: 3
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Share my life, take me for what I am
Coz I´ll never change all my colours for you
Take my love, I´ll never ask for too much
Just all that you are and everything that you do


I don´t really need to look very much further
I don´t want to have to go where you don´t follow
I won´t hold it back again, this passion inside
Can´t run from myself
There´s nowhere to hide


Well,don´t make me close one more door
I don´t wanna hurt anymore
Stay in my arms if you dare
Or must I imagine you there
Don´t walk away from me...
I have nothing, nothing, nothing
If I don´t have you, you, you, you, you, you...


You see through, right to the heart of me
You break down my walls with the strength of your love mmmmm...
I never knew love like I´ve known it with you
Will a memory survive, one I can hold on to


I don´t really need to look very much further
I don´t want to have to go where you don´t follow
I won´t hold it back again, this passion inside
I Can´t run from myself
There´s nowhere to hide
Your love I´ll remember, forever


Don´t make me close one more door
I don´t wanna hurt anymore
Stay in my arms if you dare
Or must I imagine you there
Don´t walk away from me...
I have nothing, nothing, nothing...


Well,don´t make me close one more door
I don´t wanna hurt anymore
Stay in my arms if you dare
Or must I imagine you there
Don´t walk away from me no...
Don´t walk away from me
Don´t you dare walk away from me
I have nothing, nothing, nothing
If I don´t have you, you
ooohhh, ooooh
if i don´t have you,oohh... Thank you, thank you very much!


Views: 171

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz78751 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Sdílej můj život, ber mě takovou jaká sem
protože nikdy nedokážu změnit svůj charakter.
Vezmi si mou lásku, nikdy po tobě nebudu chtít víc
jen vše co jsi a vše co uděláš


opravdu se nepotřebuji dívat moc daleko
nechci jít tam, kam mě nebudeš následovat
nebudu znova ovládat túto vášeň uvnitř
nedokážu před sebou utéct
Není kam se schovat


podívej, nenuť mě zavřít před tebou ještě jedny dveře
už víckrát nechci trpět
zůstaň v mé náruči, jestli si troufáš
nebo si tě zde musím představit
neodcházej ode mě...
Nemám nic, nic, nic
Pokud nemám tebe, tebe, tebe....


vidíš do mě, přesně do mého srdce
zbořil si mé zdi (zábrany) silou tvé lásky
S nikým jiným jsem neznala lásku, tak jak jsem ji poznala s tebou
Zůstane mi alespoň jedna vzpomínka, která přetrvá?


opravdu se nepotřebuji dívat moc daleko
nechci jít tam, kam mě nebudeš následovat
nebudu znova ovládat túto vášeň uvnitř
nedokážu před sebou utéct
Není kam se schovat
tvou lásku si budu provždy pamatovat, stále


nenuť mě zavřít před tebou ještě jedny dveře
už víckrát nechci trpět
zůstaň v mé náruči, jestli si troufáš
nebo si tě zde musím představit
neodcházej ode mě...
Nemám nic, nic, nic
Pokud nemám tebe, tebe, tebe....


nenuť mě zavřít před tebou ještě jedny dveře
už víckrát nechci trpět
zůstaň v mé náruči, jestli si troufáš
nebo si tě zde musím představit
neodcházej ode mě... ne!
neodcházej ode mě
netroufáš si odejít ode mě
Nemám nic, nic, nic
pokud nemám tebe, tebe
oooh, oooh
pokud nemám tebe, oooh....děkuji ti, děkuji ti velmi moc


Views: 171

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz54826(Currently displayed)
Add text here