Connie Talbot - My Heart Will Go On (Spanish)
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 185971
Page views in the last 7 days: 0
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Every night in my dreams
I see you, I feel you,
That is how I know you go on


Far cross the distance
And spaces between us
You have come to show you go on


Near, far, wherever you are
I believe that the heart does go on
Once more you open the door
And you´ re here in my heart
And my heart will go on and on


Love can touch us one time
And last for a lifetime
And never let go till we're gone


Love was when I loved you
One true time I hold to
In my life well always go on


Near, far, wherever you are
I believe that the heart does go on
Once more you open the door
And you're here in my heart
And my heart will go on and on


hmmmmm....


You're here, theres nothing I fear,
And I know that my heart will go on
We'll stay forever this way
You are safe in my heart
And my heart will go on and on


Views: 108

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz80951 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Každý večer v mých snech
tě vidím a cítím.
Takhle vím, že žiješ dál.


Přes všechnu vzdálenost
a prostory mezi námi
jsi přišel ukázat, že jdeš dál.


Blízko, daleko, kdekoli jsi
věřím, že srdce bude bít dál.
Ještě jednou otevřeš dveře
a jsi tady ,v mém srdci.
A mé srdce bude bít dál a dál.


Láska se nás může dotknout jednou
a trvá po celý život.
A nikdy ji nepustíme, dokud neumřeme.


Láska byla, když jsem tě milovala.
Jeden správný čas jsem věrná.
V mém životě vždycky půjdeme dál.


Blízko, daleko, kdekoli jsi
věřím, že srdce bude bít dál.
Ještě jednou otevřeš dveře
a jsi tady ,v mém srdci.
A mé srdce bude bít dál a dál.


Jsi tady, není tu nic, čeho bych se bála .
A vím, že mé srdce bude bít dál.
Zůstaneme navždy na této cestě.
Jsi bezpečně v mém srdci.
A mé srdce bude bít dál a dál.


Views: 108

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz84028(Currently displayed)
Add text here