Connie Talbot - Thinking Out Loud
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 185973
Page views in the last 7 days: 1
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


When your legs don't work like they used to before
And I can't sweep you off of your feet
Will your mouth still remember the taste of my love
Will your eyes still smile from your cheeks


Darlin I, will be lovin' you till we're
seventy
And baby my heart could still feel as hard at
twenty-three
And I'm thinking about how
People fall in love in mysterious ways
Maybe just the touch of a hand
Well, me, I fall in love with you every single day
And I just wanna tell you I am


So honey now
Take me into your lovin arms
Kiss me under the light of a thousand stars
Place your head on my beating heart
I'm thinking out loud
Maybe we found love
Right where we are


When my hairs all but gone
And my memory fades
And the crowds don't remember my name
When my hands don't play the strings
the same way
I know you will still love me the same


Cos honey your soul
Could never grow old
It's evergreen
And baby your smile's
Forever in my mind and memory


I'm thinking about how
People fall in love in mysterious ways
And maybe it's all part of a plan
I'll just keep on making the same mistakes
Hoping that you'll understand


That baby now
Take me into your loving arms
Kiss me under the light of a thousand stars
Place your head on my beating heart
Thinking out loud
Baby we found love
Right where we are
ohooh


So baby now
Take me into your loving arms
Kiss me under the light of a thousand stars
Oh darling
Place your head on my beating heart
Thinking out loud
Maybe we found love right where we are
Oh maybe we found love right where we are
And we found love right where we are


Views: 103

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz51932 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Když tvé nohy nefungují tak jako dřív
A já tě nemůžu rychle přimět se zamilovat
Budou si tvé rty pamatovat chuť mé lásky?
Budou se tvé oči smát z tvé tváře?


Zlato, já tě budu milovat až dokud nám nebude 70
Zlatíčko, mé srdce může cítit stejně silně jako by mi bylo 23
Přemýšlím o tom,
jakými tajemnými způsoby se lidé zamilovávají
Snad pouze dotek ruky
A já se zamilovávám do tebe každý samotný den
A chci ti jenom říct, že jsem


Tak zlato teď
Vezmi mě do svých milujících paží
Líbej mě ve světle tisíců hvězd
Polož si hlavu na mé tlukoucí srdce
Přemýšlím nahlas
Možná jsme našli lásku
Právě tady, kde jsme


Když jsou mé vlasy už všechny pryč
A vzpomínky slábnou
A davy si nepamatují mé jméno
Když mé ruce už nehrají na struny stejně
jako kdysi
Já vím, že ty mě stále stejně budeš milovat


Neboť zlato tvá duše
Nemůže nikdy zestárnout
Je věčná
A tvůj úsměv je
navždy v mé paměti a vzpomínkách


Přemýšlím o tom, jakými tajemnými způsoby se lidé mohou zamilovat
A možná je to všechno část plánu
Stejně pořád dělám ty samé chyby
doufajíc, že porozumíš


Že zlato teď
Vezmi mě do svých milujících paží
Líbej mě pod světlem tisíců hvězd
Polož si hlavu na mé tlukoucí srdce
Přemýšlím nahlas
Možná jsme našli lásku
Právě tady, kde jsme
ohooh


Tak zlato hned
Vezmi mě do svých milujících paží
Líbej mě pod světlem tisíců hvězd
Ach drahoušku
Polož si hlavu na mé tlukoucí srdce
Přemýšlím nahlas
Možná jsme našli lásku právě tady, kde jsme
Ach možná jsme našli lásku právě tady, kde jsme
A našli jsme lásku právě tady, kde jsme


Views: 103

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz46913(Currently displayed)
Add text here