Courtney Barnett - History Eraser
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186061
Page views in the last 7 days: 0
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


I got drunk and fell asleep
Atop the sheets but luckily
I left the heater on


And in my dreams I wrote the best
Song that I’ve ever written
Can’t remember how it goes


I stayed drunk and fell awake
I was cycling on a plane
And far away I heard you say you liked me


We drifted to a party, cool
The people went to arty school
They made their paints by mixing acid wash and lemonade


In my brain
I re-arrange
The letters on the page
To spell your name


I found an Ezra Pound
And made a bet that if I found
A cigarette, I’d drop it all and marry you


Just then a song comes on:
"You can’t always get what you want"
The Rolling Stones, oh woe is we, the irony


The stones became the moss
And once all inhibition's lost
The hipsters made a mission to the farm


We drove by tractor there
The yellow straw replaced our hair
We laced the dairy river with the cream of sweet vermouth


In my brain
I re-arrange
The letters on the page
To spell your name


You said, "We only live once"
So we touched a little tongue
And instantly I wanted to


I lost my train of thought
And jumped aboard the Epping as
The doors were slowly closing on the world


I touched on and off
And rubbed my arm up against yours
And still the inspector inspected me


The lady in the roof
Was living proof that nothing
Really ever is exactly as it seems


In my brain
I re-arrange
The letters on the page
To spell your name


We caught the river boat downstream
And ended up beside a team
Of angry footballers


I fed the ducks some krill
Then we were sucked against our will
Into the welcome doors of the casino


We drank green margaritas
Danced with sweet señoritas
And we all went home as winners of a kind


You said "I guarantee we'll have more fun
Drink till the moon becomes the sun
And in the taxi home I’ll sing you a Triffids song"


In my brain
I re-arrange
The letters on the page
To spell your name


Views: 150

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz44939 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Opila jsem se a usnula
Na povlečení ale šťastně
Nechala jsem zapnutý ohřívač


A v mých snech jsem napsala tu nejlepší
Píseň kterou jsem kdy napsala
Nemůžu si vzpomenout, jak zněla


Zůstala jsem opilá a padla do bdělosti
Kroužila na planetě
A daleko jsem tě slyšela říkat, že mě máš ráda


Přijeli jsme na večírek, cool
Lidé chodili do umělecké školy
Tvořili své malby mícháním kyseliny a limonády


V mém mozku
Znovu uspořádávám
Písmena v dopise
Abych vyhláskovala tvé jméno


Našla jsem Ezra Pound
A vsadila jsem se, že pokud najdu
Cigaretu, všechno zahodím a vezmu si tě


Jen pak přišla píseň:
"Nemůžeš získat, co chceš"
The Rolling Stones, oh běda nám, ironie


Kameny se staly mechem
A jednou ztratila veškerá inhibice
Hipteři si dali misi na farmu


Jezdili jsme tu traktorem
Žlutá sláma nahradila naše vlasy
Šněrovali jsme mléčnou řeku krémem sladkého vermutu


V mém mozku
Znovu uspořádávám
Písmena v dopise
Abych vyhláskovala tvé jméno


Řekla jsi, "Žijeme jen jednou"
Tak jsme se lehce dotkly jazykem
A okamžitě jsem chtěla


Ztratit svou hlavu
A skončit na Epping když
Dveře pomalu uzavíraly svět


Dotýkala jsem na a mimo
A třela se o tvou paži
A stále mě inspektor prohlížel


Dáma na střeše
Byla živým důkazem, že nic
Opravdu není tak, jak se zdá


V mém mozku
Znovu uspořádávám
Písmena v dopise
Abych vyhláskovala tvé jméno


Po proudu jsme chytili říční loď
A skončili po boku týmu
Rozzuřených fotbalistů


Krmila jsem kachny krilem
Pak jsme byly proti naší vůli vtaženy
Do uvítacích dveří casina


Pily jsme zelené margarity
Tancovaly se sladkými seňoritami
A všichni jsme šli domů jako vítězové všeho druhu


Řekla jsi "Garantuju ti, že si to užijeme
Budeme pít, než se měsíc stane sluncem
A na cestě domů taxíkem ti zazpívám píseň od Triffids"


V mém mozku
Znovu uspořádávám
Písmena v dopise
Abych vyhláskovala tvé jméno


Views: 144

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz41972(Currently displayed)
Add text here